Terug naar overzicht

Strategisch onderhandelen voor vrouwen

Strategische Onderhandelen Voor Vrouwen
Uw resultaat na deze training:
 • Je speelt het onderhandelingsspel met plezier.
 • Je leert te beïnvloeden.
 • Je leert duidelijk te zeggen wat je wilt.

Vrouwen zijn veel beter in onderhandelen dan mannen, tenminste als zij onderhandelen vanuit hun professionele rol of als zij onderhandelen voor een ander. Maar als het gaat om hun eigen belang, dan ligt het heel anders.

- Uw trainer, Monic Bührs.

DIE EERSTE ‘NEE’ IS DE START VAN DE ONDERHANDELING, NIET HET EINDE…

Voor mannen is onderhandelen een spel dat zij dagelijks spelen. Een van hun regels is: de eerste nee betekent geen nee, maar geeft de start van de onderhandeling aan. Vrouwen zien de eerste nee juist vaak als het eind van de onderhandeling. Door dit soort verschillen hebben vrouwen niet door dat onderhandelen niets meer is dan een spel tussen twee partijen en dat ze daarmee hun voordeel kunnen doen.                                                

ONDERHANDELEN IS DEEL VAN UW PERSOONLIJK GROEITRAJECT

Tijd voor verandering! Goed onderhandelen levert je namelijk een hogere waardering, meer status en meer kansen om jezelf te ontwikkelen op. Bovendien ben je meer tevreden over je positie, je salaris en de invloed die je kunt uitoefenen.

ONDERHANDELEN IS LEUK

 Deze workshop leert je hoe onderhandelen leuk wordt. Met een goede voorbereiding, de juiste strategie en het inzetten van je vrouwelijke kracht moet je krijgen wat je wilt. En wat misschien nog wel belangrijker is: je speelt het onderhandelingsspel voortaan met plezier!

DO’S

 • Je goed voorbereiden: wat wil je hebben… En als je eerste eis niet kan, wat kan dan wel?
 • Van tevoren alle scenario’s doorlopen
 • Duidelijk zeggen wat je wilt en daarbij gedecideerde taal gebruiken
 • Het eerste bod verwerpen : er is altijd ruimte tot onderhandelen
 • Durven vragen: je krijgt niet automatisch waar je recht op hebt
 • Het onderhandelen zien als een spel: voel je nooit persoonlijk aangevallen of afgewezen
 • Het gesprek oefenen (in én buiten de training)

DON’TS

 • Te weinig vragen: als ze meteen akkoord gaan met je voorstel, had er meer ingezeten
 • Direct opgeven als je nee te horen krijgt: nu begint het echte spel
 • Invullen wat een ander zou kunnen denken
 • Je te bescheiden of afwachtend opstellen
 • Te eerlijk zijn en meteen alles op tafel leggen
 • Te snel akkoord gaan: je hoeft nooit meteen te beslissen
 • Gefixeerd zijn geld : andere toegiften kunnen je toch tot winnaar maken


BLOK 1 | DE KUNST VAN HET VOORBEREIDEN

De voorbereiding van elke onderhandeling is de basis van het succes.  Iedereen gaat hiermee akkoord en toch worden zo weinig onderhandelingen professioneel voorbereid.. En  zeg eens eerlijk, doe jij dat altijd? Uit ervaring weten we dat heel veel vrouwen dit niet doen. Maar informatie is macht. Besef dat je je zekerder voelt als je goed bent voorbereid. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter je je eisen en wensen kunt onderbouwen.

 •  Welke persoonlijkheid zet jij in de onderhandeling in: welke ‘archetypische godin’ past het best bij jou en is zij de meest aangewezen persoon om in te zetten?
 • Inventariseer je eigen kracht. 
 • Maak een analyse van je gesprekspartner(s) en bepaal welke kwaliteiten je inzet om effectief te onderhandelen.

BLOK 2 | BEPAAL JE STRATEGIE

Je kunt pas ergens om vragen als je weet wat je wilt. Dat betekent dat je niet moet afwachten wat de andere partij voor je heeft bedacht en je voorstelt. Onderzoek bevestigt dat je een beter onderhandelresultaat bereikt als je voor jezelf duidelijke doelstellingen formuleert. Tijdens dit onderdeel bepalen de deelnemers aan de hand van hun persoonlijke onderhandelcase de strategie die zij kiezen om straks in de praktijk effectief te onderhandelen.

 • Je formuleert je doelstelling en de ondergrens.
 • Je legt de lat hoger dan je gewend bent.
 • Je werkt verschillende scenario’s uit en hebt een plan B. 
 • Je verdiept je in jouw belangen en die van de tegenpartij.
 • Je bepaalt wie de eerste zet doet.

BLOK 3 | GENDERISSUES EN DE HARVARDMETHODE

Tijdens dit onderdeel gaan we in op de verschillende genderissues die een rol spelen tjidens het onderhandelingsproces. Tot slot zullen we de Harvard Methode van onderhandelen toelichten en natuurlijk vooral ook toepassen.

BLOK 4 | SPEEL HET SPEL

Je hebt je helemaal voorbereid: je doel is bepaald, de verschillende scenario’s en strategieën heb je uitgewerkt. Het spel kan beginnen. Je staat te popelen om te starten met onderhandelen. Maar hoe goed je ook bent voorbereid, het blijft een spel, dus wees je bewust van de regels. Tijdens dit blok gaan we in op de verschillende spelregels en geven we tips om deze effectief en succesvol in te zetten.  

 • “Nee” is het begin van de onderhandeling!  
 • Hoe kan non-verbale communicatie jouw onderhandeling beïnvloeden.  
 • Wat is effectief taalgebruik.  
 • De kracht van de stilte.  
 • Wat zijn sterke onderhandelingszinnen.  
 • Hoe ga je om met weerstand en impasses.

BLOK 5 | VROUWELIJKE VALKUILEN EN ALPHA MALE TACTICS

Veel vrouwen hebben voor en tijdens onderhandelingen stemmetjes in hun hoofd waarnaar ze maar beter niet kunnen luisteren. In dit laatste blok bespreken we de verschillende valkuilen van vrouwen en hoe we deze kunnen pareren. Natuurlijk hebben mannelijke gesprekspartners ook hun valkuilen en technieken. Tijdens dit onderdeel leren we die te herkennen en er vooral gebruik van maken.  

 • Welke valkuilen zijn typerend voor vrouwen.  
 • Welke valkuilen zijn typerend voor mannen.
 • Hoe kun je effectief gebruik maken van deze valkuilen.
Monice En Elisa 2
Elisa de Groot & Monic Bührs

Monic Bührs heeft jaren ervaring in verschillende managementfuncties op technisch, commercieel en financieel/bedrijfskundig gebied. 

Elisa de Groot heeft 30 jaar werkervaring in verschillende posities op het gebied van Human Resource Management en Consultancy. Als consultant was zij met name actief op het gebied van het vormgeven en begeleiden van complexe veranderingsprocessen. Ze begeleidde onder andere decentralisaties, fusies, procesverbeteringen en samenwerkingsconstructies. 

In 1997 richtten zij samen met Monica Bührs In Touch women resource management op. Sinds 2002 organiseert In Touch lezingen, trainingen, workshops gericht op het ontwikkelen van vrouwelijk talent met als doel voor vrouwen om met meer plezier te werken en het spel te spelen. En voor organisaties om vrouwelijk talent voor organisaties te behouden. 

In 2007 publiceerden Monic Bührs en Elisa de Groot de bestseller ‘Stratego® voor vrouwen’. Het boek was genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2008. Samen met Yvette Berkel publiceerden zij in 2009 het boek ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’. En in 2011 publiceerden Monic Bührs en Elisa de Groot hun nieuwste boek ‘Stratego® the next level’.

Strategische Onderhandelen Voor Vrouwen
Strategisch onderhandelen voor vrouwen

Vrouwen zijn veel beter in onderhandelen dan mannen, tenminste als zij onderhandelen vanuit hun professionele rol of als zij onderhandelen voor een ander. Maar als het gaat om hun eigen belang, dan ligt het heel anders. Vrouwen vragen gemiddeld veertien maanden later om salarisverhoging dan mannen. En ook andere belangrijke vragen, zoals uitbreiding van het opleidingsbudget, secretariële ondersteuning, een leaseauto of het projectleiderschap van die strategische opdracht, stellen ze liever uit. 

Jammer, want onderhandelen hoort bij het strategische spel dat in organisaties wordt gespeeld. Voor mannen is onderhandelen een spel dat zij dagelijks spelen. Een van hun regels is: de eerste nee betekent geen nee, maar geeft de start van de onderhandeling aan. Vrouwen zien de eerste nee juist vaak als het eind van de onderhandeling. Door dit soort verschillen hebben vrouwen niet door dat onderhandelen niets meer is dan een spel tussen twee partijen en dat ze daarmee hun voordeel kunnen doen. Tijd voor verandering! Goed onderhandelen levert je namelijk een hogere waardering, meer status en meer kansen om jezelf te ontwikkelen op.

Bovendien ben je meer tevreden over je positie, je salaris en de invloed die je kunt uitoefenen. Dit boek leert je hoe onderhandelen leuk wordt. Met een goede voorbereiding, de juiste strategie en het inzetten van je vrouwelijke kracht zul je krijgen wat je wilt. En wat misschien nog wel belangrijker is: je speelt het onderhandelingsspel voortaan met plezier!

Deze training ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011