Terug naar overzicht

Slim interviewen - van competentie naar attitude

Slim Interviewen
Uw resultaat na deze training:
 • U kunt een set van specifieke vragen gebruiken die u helpen om de attitudecode van uw kandidaat te kraken, te decoderen én af te toetsen.
 • U kunt voorspellen hoe de kandidaat zal reageren in een bepaalde context of situatie.
 • U kent zichzelf beter en heeft meer oog voor uw eigen blinde vlekken.

Het is tijd om ons 'gewoonte-interview' te durven evalueren. Een slimmere interview aanpak dringt zich op.

- Uw trainer, Wim Thielemans.

WIE ZIT NU ECHT VOOR U?

Organisaties die mensen met de juiste attitudes aantrekken, werken beter. Net als coaches die op basis van het inschatten van attitudes hun advies verlenen, slimmer werken. De laatste jaren was het HR-beleid sterk gefocust op het zoeken en ontwikkelen van de m/v met de juiste vaardigheden voor een welomlijnde job.

Intussen stoot dit competentie denken op haar grenzen. Want wat als uw kandidaat nog geen ervaring heeft opgedaan in alle nodige competenties? Of als uw kandidaat die sociaal wenselijke antwoorden geeft en perfect voorbereid is op de STAR-vragen? Dan is de meest competente medewerker toch niet altijd de geknipte aanwerving. Vaak schort dan van alles op attitude-vlak en is de link met de bedrijfscultuur afwezig. En gezien attitudes beter voorspellen of iemand al dan niet fit in de toekomstige job én cultuur, moet elke rekruteerder deze shift van competentie naar attitude maken.

WAT LEERT U TIJDENS DIT ‘SLIMME’ PROGRAMMA?

Tijdens deze innovatieve opleiding leert u hoe u gedetailleerd de attitudes van uw kandidaat inschat en beschrijft in gedragingen, kenmerkend voor een specifieke context. U leert tal van nieuwe inzichten en krijgt praktische toepassingen aangereikt om uw huidige aanpak te verbeteren:

 • Een gestructureerd interview dat u helpt om attitudes en motivatie snel en accuraat in te schatten.
 • Het CACTUS-model waarmee een integratie van de huidige aanpak vlot verloopt (Cv, Attitudescan, Competentie scan, Test & Feedback, Uitklaren van vragen van de kandidaat, Scoring van de kandidaat).
 • Een feedbacktechniek om de persoon te beschrijven in zijn attitude, motivatie en werkstrategie.
 • Een taal om over attitudes te rapporteren naast de competenties van een kandidaat.
 • Een aanpak om ontwikkelbare afwezige competenties te voorspellen via aanwezige attitudes.
 • Een manier die ervoor zorgt dat sociaal wenselijke antwoorden worden vermeden en u datgene meet dat u echt wilt weten (zelfs als kandidaten liegen, kan u hun attitudeparameter inschatten).

WAAROM SLIM INTERVIEWEN?

Slim interviewen is een must voor elke rekruteerder, omdat ...

 • we in gesprek gaan met steeds beter voorbereide kandidaten;
 • ons buikgevoel niet langer volstaat;
 • het lastig is om motivatie goed in te schatten;
 • uw (interne of externe) klant feedback verwacht van het gesprek;
 • we ons bewuster moeten zijn van onze vooroordelen;
 • enkel competenties en talenten inschatten onvoldoende is;
 • de klassieke vragen niet langer meerwaarde bieden.

INNOVATIEVE LEERAANPAK VAN DEZE WORKSHOP

Dit programma maakt 100 % gebruik van een blended leeraanpak. Twee weken voor de training van start gaat, sturen wij u de link door naar onze online module. Gedurende vier uur leert u de bouwstenen van het slimme interview. Op deze manier komt u 100 % voorbereid naar de training en gaat u direct van start met het échte werk. Zo verliest u geen kostbare leertijd aan introductie, voorstelling en concepten. Met andere woorden: deze workshop is een échte werksessie. Bovendien kan u ook na de sessie deze online module gebruiken om uw kennis te verankeren. 

BLOK 1 | ONLINE LEERMODULE 1 (VOLGENS EIGEN PLANNING)

De onlinetraining attitudegericht interviewen maakt u in 4 uur tijd wegwijs in een praktische methode om iemands attitudes in te schatten. Het is een goede vertrekbasis om op een snelle manier van start te kunnen gaan met de principes van het attitudegericht interview. U krijgt een stapsgewijze uitleg en een boel oefeningen en voorbeeldinterviews die het heel praktisch maken. 

Let wel: op u moet deze module gevolgd hebben om het tempo van de ééndaagse vorming te kunnen volgen!

U krijgt de link doorgestuurd twee weken voor de training plaatsvindt, zodat u zich perfect kunt voorbereiden op dit programma.

BLOK 2 | LIVE LEERMODULE

OCHTENDSESSIE

 • Introductie: wat is een attitude en hoe verschilt deze van een competentie?
 • Geschiedenis & achtergrond van het AGRI interview: hoe werkt het?
 • Aanleren van de attitudegerichte vragen, de definitie van de attitudes en hoe ze leren decoderen uit de antwoorden
  • Primair interview.
  • De verschillende attitudes.
   • Criteria en waarden.
   • Actieniveau – Starten versus Nadenken.
   • Actierichting – Doelgericht versus Probleemgericht.
   • Evaluatiereferentie – Intern gerefereerd versus Extern gerefereerd.
   • Taakgedrag – Alternatieven versus Procedures volgen.
   • Behoefte aan verandering – Veel, gemiddeld of laag.
   • Voorkeurmotivatie - Invloed, Samenhorigheid of Resultaat.
 • Het scoreformulier leren gebruiken.

Interview oefeningen in duo, debriefing plenair

MIDDAGSESSIE

 • Opfrissingsspel – gedragsomschrijvingen die horen bij attitudes.
 • De test & feedback methodiek – de kandidaat leren beschrijven in gedrag.
 • Feedback geven na het interview: oefening a.d.h.v. een gefilmd interview.
 • Inoefenen van het volledig interview en de Test en Feedback.
 • Q&A.

BLOK 3 | ONLINE LEERMODULE 2 (VOLGENS EIGEN PLANNING)

Na de sessie kan u het geleerde verder verankeren door de online leermodule te herbeleven, maar dan getoetst aan uw praktijk. Zo maakt u uw interviews écht slim! 

Wim
Wim Thielemans
 • Partner
 • Dynamo

Wim Thielemans behaalde een universitaire graad in bedrijfskunde en heeft jarenlange ervaring als trainer consultant. Toen hij in 2004 aan de wieg stond van Dynamo en in 2009 de School for Recruiment startte, kon hij al prat gaan op een rijkgevulde en internationale carrière. 
In de VS behaalde hij zijn Master Practitioner in NLP aan het gerenommeerde First Institute of NLP van Richard Bandler. In Canada werd Wim door Shelle Rose Charvet gecertifieerd LAB Profile© consultant en trainer en later Master Trainer. 
Een laatste tussenstap, vooraleer hij Managing Partner van Dynamo werd, zette hij bij Eurosem in de functie van Trainer Consultant en bij Ogilvy was hij Manager Employer Branding.   Wim is een enthousiaste trainer met de nodige dosis humor die graag de focus legt op het behalen van resultaten. Eind 2015 schreef hij het boek “Slim Interviewen,” een instant succes.

Slim Interviewen
Slim interviewen

Voor een helder inzicht in attitudes, motivatie en werkstrategieën

In deze training ontdekt u hoe u bij ieder type kandidaat een betrouwbare inschatting kunt maken wie de kandidaat werkelijk is en of hij of zij past binnen uw organisatie. Dankzij een gestructureerde vragenset achterhaalt u snel en objectief de gedragsvoorkeuren van de kandidaat. Door deze kenmerken te koppelen aan gewenste competenties en functieprofielen, kunt u een betrouwbare voorspelling doen of de persoon de competenties al dan niet kan ontwikkelen, ook als de kandidaat deze nog niet eerder in praktijk heeft gebracht. Ook krijgt u inzicht in de onbewuste motivatie- en attitudepatronen van de kandidaat. Hierdoor kunt u een accurate inschatting maken van de persoon, zelfs van zaken waarvan hij- of zijzelf zich niet eens bewust is. Vervolgens leert u hoe u uw bevindingen kunt toetsen door middel van een specifieke test- en feedbackmethodiek. Het boek krijgt u er gratis bij !!!

Deze training ‘Slim interviewen - van competentie naar attitude’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Direct toepasbaar. Herkenbaar en geënt op mijn job als rekruteerder.

Karin V.

Leerzaam en veelbelovend. Nu nog toepassen ...

Mireille W.