Terug naar overzicht

Onzichtbaar verhoren

Ik Weet Dat U Liegt 2
Uw resultaat na deze training:
 • U leert professionele verhoortechnieken, gebruikt door CIA & FBI, naadloos toe te passen.
 • U leert de psychologie van de leugen, leugen strategieën en verhoortechnieken toe te passen
 • Bent u de eerste die de mol ontmaskert? Ga direct aan de slag.


Soms moet u de echte waarheid kennen…Leer professionele verhoortechnieken gebruikt door de CIA en het FBI toe te passen tijdens uw moeilijke gesprekken.

- Uw trainer, Job Boersma.

SOMS MOET U DE ECHTE WAARHEID WETEN

Als professional voert u vaak moeilijke gesprekken met medewerkers, klanten of leveranciers van wie u vermoedt - of zelfs zeker bent – dat zij niet de volledige waarheid spreken. Soms durven ze flagrant liegen. Vaak doen ze de waarheid geweld aan. En soms weten ze het echt niet meer … En toch moet u de waarheid achterhalen. Onzichtbaar verhoren is hier het enige alternatief. Maar hoe pakt u dit aan?

VERHOORTECHNIEKEN: HERKEN LEUGEN VAN WAARHEID

Hoe komt u het echte verhaal te weten? Hoe doorprikt u leugens, halve waarheden en onjuiste verklaringen? Hoe past u professionele verhoortechnieken toe? Bent u zich bewust van uw eigen communicatie- en gedragspatronen? En wat zijn de effecten van uw eigen gedrag op uw gesprekspartners? Hoe gaat u om met emoties tijdens verhoren? Welke doorvraagtechnieken kent u? Hoe herkent u leugens van waarheid? Wat is de waarde van micro-expressies tijdens een verhoor? Hoe wint én behoudt u vertrouwen? Hoe schakelt u uw persoonlijk waarde- en normenbesef uit, ook als u dingen te horen krijgt die u liever niet hoort? Hoe confronteert u uw gesprekspartner met onweerlegbare feiten? Hoe gaat u om met ‘aflieg’-gedrag? Hoe houdt u contact gedurende het verhoor? Hoe gaat u om met emoties van de geïnterviewde? Kortom, hoe houdt u het gesprek onder controle tijdens het verhoor …

ONTMASKEREN VAN LEUGENS: WAT KUNT U LEREN VAN DE CIA?

Samen met Job trekt u ook lessen uit de “best practices” van de CIA. Alle ingrediënten van een goed verhoorgesprek komen aan de orde, maar ook de veel voorkomende valkuilen worden besproken. Hoe kunt u het contact met uw gesprekspartner verdiepen, zodat het moeilijker wordt voor een ander om te liegen. Welke gesprekstechnieken kunt u toepassen? Hoe verwerft u verifieerbare informatie?

BLIJF ONZICHTBAAR

En hoe blijft u als ‘verhoorder’ onzichtbaar? Hoe verdiept u het contact en hoe past u uw verhoortechnieken zo toe dat het als pure interesse wordt ervaren? Hoe sluit u een onzichtbaar psychologisch contract af? Hoe observeert u zo goed mogelijk zonder daarbij argwaan te wekken. U leert de tactiek van de naïeve onnozelaar en de techniek van het eeuwige begrip, waarbij u de rode loper uitrolt voor de waarheid.

BLOK 1 | GETUIGEN VERHOREN

 • Onwaarheid is nog geen leugen.
 • Technieken uit het ‘cognitieve interview’ en uit het PEACE model.
 • Ons feilbare brein.
 • De proef op de som: hoe betrouwbaar is ons getuigenverslag?

BLOK 2 | LESSEN VAN DE CIA

 • Psychologisch contacteren en contracteren.
 • Spiegelen, self-exposure en common ground zoeken.
 • Het maken van een baseline.
 • De techniek van de omhelzing.
 • In de fuik laten zwemmen (beloon de leugen!).

BLOK 3 | ONZICHTBAAR VERHOREN

 • Het contact verdiepen.
 • Verhoortechnieken camoufleren door het tonen van interesse.
 • Een onzichtbaar psychologisch contract sluiten.
 • De tactiek van de naïeve onnozelaar.
 • De rode loper uitrollen voor de waarheid.

BLOK 4 | SKILLS LAB: WIE IS DE MOL?

 • Onderzoek: wie is de Mol?
 • Toepassen van (onzichtbare) verhoortechnieken.
 • Oefenen met eigen casuïstiek met acteur.
 • Uniek geschenk voor de Mollenvanger.

Het skills lab is de “Grand Finale”. Eén van uw collega-deelnemers is een acteur, alleen weet u niet om wie het gaat. Het is uw opdracht om daar gedurende de dag achter te komen, net door het geleerde toe te passen.  Gedurende de hele dag blijft de Mol aanwezig. In het skills lab proberen de deelnemers door middel van het toepassen van de theorie erachter te komen wie de Mol is, maar de deelnemers kunnen gedurende de ganse dag – inclusief de pauzes - oefenen met onzichtbaar verhoren. Daarom beperken wij het aantal deelnemers tot 15 personen. De ‘mollenvanger’ krijgt – de training indachtig –  een uniek geschenk.

Job Boersma Haystack
Job Boersma

Job Boersma is een veelgevraagd internationaal gastspreker, trainer en consultant. Als psycholoog bekwaamde hij zich in emotionele (micro-) expressie en interne bedrijfspolitiek. Hij studeerde onder meer ‘Facial Action Coding System’ of FACS bij Dr. Erica Rosenberg (scientific consultant voor de TV serie ‘Lie To Me’) en ‘Lie Detection’ bij Prof Paul Ekman. 

Tot in 2006 doceerde hij psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij trainde in die periode dokters en medische professionals in het (h)erkennen van emoties en medische gesprekstechnieken.

Job verzorgde o.m. trainingen en opdrachten als consultant voor het management van de Nederlandse Centrale Bank, de AFM (Authority Financial Markets), ING, ABN AMRO Bank, NIBC Bank, Electrabel en Cameron. Hiernaast helpt hij bij de analyse en de evaluatie van de geloofwaardigheid van bedrijven, CEO’s en hun management.

Ik Weet Dat U Liegt 2
Ik weet dat u liegt

Ontwikkel een antenne voor misleiding, manipulatie en intimidatie zodat niemand u tijdens persoonlijke gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen nog in de luren kan leggen. Ontdek in dit boek hoe u met slimme verhoortechnieken en lichaamstaalanalyse kunt voorkomen dat mensen u bedriegen. 

Deze training ‘Onzichtbaar verhoren’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Was echt een fijne opleiding!

Anne Carlier - Hedera