Terug naar overzicht

Onzichtbaar Leiderschap - de output manager

Leidinggeven Zonder Bevelen
Uw resultaat na deze training:
 • U vindt de optimale balans tussen controle en vertrouwen.
 • U weet hoe u output meet zonder cijfers.
 • U kunt duidelijke project criteria formuleren en deze meegeven aan uw medewerkers.

Als leidinggevend manager moet u zich vooral richten naar de output of het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen.  U kijkt erop toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt uw betrokkenheid ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten.

- Uw trainer, Filip Vandendriessche.

ONZICHTBAAR LEIDINGGEVEN: WIE STUURT EN WIE GEEFT GAS ... 

Als manager bent u het hardst werkende lid van uw team of afdeling. U komt aan met ideeën, lost problemen op en neemt complexe taken over. Goed voor uw team, maar niet altijd goed voor uzelf. Toch kan het veel gemakkelijker. Door uzelf terug te trekken uit de dagelijkse operaties en ‘onzichtbaar’ leiding te geven. Door geen opdrachten, instructies of bevelen te geven. Door vanachter de schermen mensen aan te sturen, vaak zonder dat zij dit in de gaten hebben. Het resultaat is dat mensen meer initiatief nemen, zelf problemen oplossen en harder werken. En dit maakt uw opdracht gemakkelijker zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten. 

MANAGER: KEN UW BEPERKINGEN … 

De belangrijkste les voor elke leidinggevende is: “Manager, ken uw beperkingen!” Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat de baas zich moet beperken tot het waarom en het wat. Medewerkers gaan zelf over het hoe. Hoewel dit evident lijkt, is dit omzetten naar de praktijk niet zo simpel. Tijdens deze workshop leert u van onze expert-trainer Filip Vandendriessche hoe u zijn Output Management Model kunt toepassen. Problemen genereren consensus, maar oplossingen genereren conflict. Daarom zit in dit model een harde grens: de oplossingen zijn van de medewerkers, niet van het management. 

MANAGEMENT IS PROBLEMEN VERKOPEN EN OPLOSSINGEN KRIJGEN. 

Als Manager moet u zich vooral richten naar “output”, het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. Als Manager ziet u erop toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt de betrokkenheid van de Manager echter ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten. De operationele creativiteit blijft het domein van hen die daar in thuis zijn: de medewerkers. De meeste conflicten ontstaan immers als Managers het domein van hun medewerkers betreden…  

STUREN EN LOSLATEN … LEIDING GEVEN ZONDER BEVELEN 

Gemakkelijk is het niet … want hoe kunt u als Manager zowel controleren als vertrouwen. In deze workshop krijgt u van uw trainer – Filip Vandendriessche - een antwoord op deze schijnbare paradox: hoe én sturen én loslaten? Of, hoe leidinggeven zonder bevelen?

BLOK 1 | BASISCONCEPTEN BINNEN “STUREN OP OUTPUT”

 • Waarom Managers zich met de verkeerde dingen bezig houden?
 • De managementtrechter & de conflictpiramide: strategisch, tactisch & operationeel.
 • Als Manager formuleert u criteria, geen oplossingen.
 • Oefeningen & cases.

BLOK 2 | ONDERSCHEID TUSSEN “STUREN OP INPUT EN STUREN OP OUTPUT”

 • Onderscheid tussen inspanningsverplichting (input) en resultaatsverbintenis (output).
 • Waarom sturen op output in plaats van op input?
 • Verlichten van uw persoonlijke agenda.
 • Waarderen van kwaliteiten en competenties van uw medewerkers.
 • Verhogen van de betrokkenheid van uw medewerkers door hun kennis te waarderen.
 • Hoe stuurt u op output?
 • Hoe past u dit toe in uw opdracht als leidinggevende? Oefeningen & cases.
 • Herdefinieer input geformuleerde competenties in resultaat termen: oefeningen & cases.

BLOK 3 | FORMULEREN VAN “KWALITATIEF VERIFIEERBARE OUTPUT”-DOELEN:

 • Inhoudelijke criteria: concreet & verifieerbaar, maak keuzes, autosancties, consequent, uitdagend én realistisch, …
 • Taalkundige criteria: duidelijk en gedefinieerd, van kwantitatief naar kwalitatief, …
 • De cijfervalkuil: een cijfer is geen visie.
 • Hoe smart zijn SMART-doelen?
 • Hoe een veranderdoel formuleren in kwalitatief verifieerbare OUTPUT-termen? 
 • Oefeningen & cases.

BLOK 4 | IMPACT VOOR U ALS MANAGER: WAT LEERT U TE ACCEPTEREN ALS OUTPUTMANAGER?

 • U wordt op “verifieerbaarheid” bevraagd door collega’s en medewerkers.
 • U krijgt feedback als u op operationeel niveau acteert.
 • U wordt uitgedaagd om enkel op strategisch en tactisch niveau te acteren: oefeningen & cases.
Filip Vandendriessche
Filip Vandendriessche
 • Trainer
 • AFBD

Filip Vandendriessche, psycholoog, bouwde na een NFWO-mandaat een succesvolle loopbaan uit als internationaal consultant en trainer. Hij is de grondlegger van het concept “input-output”-sturing en de bedenker van het model ‘leidinggeven zonder bevelen’.  Hij kreeg opdrachten van uiteenlopende cliënten als Agfa, Basf, Bayer, Borealis, DSM, Monsanto, Alcatel, IBM, Philips, ABB, C&A, Inbev, Stad Antwerpen, het Vaticaan enz. hij is lector aan de KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit van Amsterdam en doceert 'Social Skills' in diverse MBA-programma’s. Filip is een veelgevraagd en sterk gewaardeerd spreker op internationale trainingen, seminars en congressen rond leiderschap.

Leidinggeven Zonder Bevelen
Leidinggeven zonder bevelen

Hoe vindt u de perfecte balans tussen vertrouwen en controle? Dit is het onderwerp van dit programma.  Managementthema's die in het boek centraal staan zijn: de beloningsstructuur, input/output, een motiverende heldere visie, draagvlak, weerstand en delegeren. 

Deze training ‘Onzichtbaar Leiderschap - de output manager’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Zeer inspirerende sessie! Een aanrader voor elke people manager.

Ruben Daenen - ING

Top docent: koppelt moeilijke materie aan de praktijk. Tevens zorgen zijn anekdotes voor een extra inzicht.

Pieter Buys - Van Gansewinkel

Zeer interessante opleiding! Klaar en duidelijk aangebracht. Dank daarvoor.

Stefaan Devlaminck - Visix