Terug naar overzicht

Het managen van overhead

Overhead
Uw resultaat na deze training:
 • U stelt overhead in dienst van uw organisatie.
 • U krijgt grip op de kosten, waarde en organisatie van uw overhead en leert anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
 • U leert de juiste vragen te stellen tijdens ‘overheadmeetings’ en irrationele overwegingen te pareren.

Hoe organiseer je de bedrijfsvoering optimaal en gericht op de toekomst, of met andere woorden: Is overhead het vet of de spieren van uw organisatie?

- Uw trainer, Mark Huijben.

OVERHEAD: DAAR IS ER STEEDS TEVEEL VAN

Uw primaire processen zijn tot in de puntjes georganiseerd en met behulp van complexe costing modellen in kaart gebracht.  Maar uw overhead is – net zoals bij vele organisaties – een grote én dure blinde vlek.  En toch omvat deze overhead één vierde van uw organisatie…

In deze workshop leert u wat overhead nu precies is.  Overhead is zo veel meer dan een te vermijden kost die geen waarde creëert.  Overhead heeft als doel de primaire processen te sturen en te ondersteunen en vervult zo een cruciale functie binnen elke organisatie.  Alleen staat die overheadfunctie niet altijd ten dienste van de échte klant, maar wel ten dienste van de eigen organisatie.  En net hierdoor worden verkeerde beslissingen genomen.

DE UITDAGING: EVENWICHT TUSSEN KOSTEN EN WAARDE VAN UW ORGANISATIE

Bij beslissingen over overhead spelen momenteel helaas irrationele overwegingen de boventoon. Er worden onjuiste argumenten gehanteerd. Deze workshop leert u deze te doorzien. Bovendien leert u de juiste vragen te stellen en op basis van een beproefde methode de overhead van uw organisatie beter te managen. U maakt een ronde langs theorie, praktijk, langs de managementgoeroes en past de methode uiteindelijk zelf toe. Dat resulteert in een betere balans tussen de kosten en waarde van uw overhead.

OVERHEAD: DE ILLUSTERE ONBEKENDE  ÉN ONBEMINDE

Vele managers blijven griezelen bij het woord ‘overhead’ en toch werkt een kwart van onze actieve beroepsbevolking in een of andere overheadfunctie. Hoe is het mogelijk dat dit deel van een organisatie zo onbemind en onbekend blijft? Hoe kan het dat weinig managers een duidelijk beeld hebben van de kost én de waarde van hun overhead? Maak uw overhead meetbaar, beheersbaar en terug geliefd. 

BLOK 1 | OMVANG EN WAARDE VAN DE OVERHEAD

 • Wat is overhead? hoe is het ontstaan?
 • Wat maakt het zo ongrijpbaar?
 • Hoe bepaalt u de juiste omvang?
 • Welke rationele en irrationele factoren bepalen de omvang?
 • Hoe bepaalt u welke afdelingen moeten uitbreiden?
 • Is er nog ruimte om te snijden?
 • In hoeverre speelt de organisatie-omvang een rol?
 • Wat is de relatie tussen omvang en kwaliteit van overhead?

BLOK 2 | AANSTURING EN INRICHTING VAN OVERHEAD

 • Agentschapstheorie.
 • Transactiekostentheorie.
 • Overhead Value analyse.
 • Centraal of decentraal?
 • Welke van de drie aansturingsmodellen?
 • Ontdek uw optimale organisatievorm.
 • Resultaten casestudies.
 • Conclusies.

BLOK 3 | TOEPASSING OP UW EIGEN SITUATIE (IN GROEPEN)

 • Vijf vragen die elke organisatie moet kunnen beantwoorden.
 • Tot welk advies leidt dit voor uw organisatie?

BLOK 4 | CONCLUSIES EN AFSLUITING

 • Naar een betere inrichting.
 • Naar een betere aansturing.
 • Naar een betere balans tussen kosten en waarde.
 • Anticiperen op de toekomst.

BLOK 5 | PRE-WORKSHOP

Denk eens na over de volgende vraag: Over welke vernieuwing in uw eigen bedrijfsvoering bent u trots?

Mark Huijben
Mark Huijben

Dr. Mark Huijben (1970) is zelfstandig adviseur, spreker en interim manager. Tot 2014 werkte hij als Directeur van het Kenniscentrum bedrijfsvoering van het gerenommeerde adviesbureau Berenschot. Daar startte hij in 2001 een onderzoeks- en adviesprogramma naar de overhead van organisaties waaraan uiteindelijk ruim 1700 organisaties in 30 sectoren hebben deelgenomen. Voorbeelden daarvan zijn ING, Océ, Schiphol, alle Nederlandse Universiteiten en academisch ziekenhuizen, hoge colleges van staat, veel gemeenten, rechtbanken en vele andere bedrijven en publieke organisaties.

In 2011 promoveerde hij op het onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek resulteerde in een groot aantal publicaties, ook internationaal. Inmiddels past ook de universiteit van Antwerpen de methode toe in haar onderzoeksprogramma naar de overhead van Vlaamse organisaties.

Het boek “Heeft iemand de overhead gezien?” stond ruim 800 dagen in de Top-100 van managementboek.nl, werd genomineerd voor managementboek van het jaar en voor de OOa-Vakprijs voor organisatieadviseurs. 

Overhead
Heeft iemand de overhead nog nodig?

De crisis en de opkomst van nieuwe technologie laten hun sporen na. Een kopgroep van organisaties neemt afscheid van overheadfuncties. Geen gebouw meer, minder managers, beleidsmedewerkers en secretaresses. De overhead staat aan de vooravond van een reeks ontwrichtende innovaties, met grote gevolgen voor organisaties, voor opleidingen en voor mensen. Dit roept de vraag op: Heeft iemand de overhead nog nodig?  Wat begon met het schrappen van administraties, met een hr-selfservice, met een digitale bibliotheek en archief, zet zich door naar de gehele bedrijfsvoering. De ‘overheadloze organisaties’ laten overheadtaken uitvoeren door medewerkers in het primair proces, ondersteund door ICT-oplossingen. Daar blijken ze nauwelijks nog tijd in beslag te nemen. Dit boek koppelt Mark tijdens de training aan zijn bevindingen uit het Proefschrift 'Overhead Gewaardeerd'. U kijkt dus niet alleen naar uw eigen organisatie maar ook naar de verschillende best practices uit de praktijk.

Dit proefschrift richt zich op het managen van overheadfuncties. Twee hoofdvragen staan centraal: welke verklaringen zijn er voor de omvang van de overhead? En welke inzichten levert dit op voor het verbeteren van de balans tussen waarde en kosten van de overhead? Uit een uitgebreid benchmarkonderzoek in bijna 30 sectoren blijkt dat er onverklaarbaar grote verschillen tussen organisaties bestaan. Op basis van diepgaande casestudies heeft de auteur deze verschillen onderzocht. Dit resulteert in aanbevelingen voor het beter aansturen en inrichten van overheadfuncties.

De methode uit zijn vorige boek om de overhead in kaart te brengen en te analyseren, wordt inmiddels breed in Nederland toegepast. De toekomst vraagt echter om creativiteit en om het voortdurend nadenken over toepassingen van nieuwe technologie. Marc Huijben schetst de ontwikkeling voor elk van de overheadfuncties.


Deze training ‘Het managen van overhead’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Moeilijke materie, zeer duidelijk en aangenaam gebracht.

Stephane Rodenbach - Mercedes Benz

De materie werd heel boeiend en met gevoel voor humor gebracht. Heel professioneel!

Ivo Spiessens - Daxis