Terug naar overzicht

Dienend leidinggeven

Dienend Leiding Geven
Uw resultaat na deze training:
 • U bent zacht voor mensen, maar hard voor resultaten.
 • U leert maximale autonomie aan uw mensen te geven.
 • U leert uw drie rollen (leider, manager en coach) feilloos te combineren.


Een goed voetballer is niet automatisch de beste trainer. Waarom zou een gedreven professional dan automatisch een effectieve leidinggevende zijn?

- Uw trainer, Roeland Broeckaert.

Als leidinggevende worstel je elke dag met tal van uitdagingen en concrete dilemma’s …  Wat verdient je aandacht en wat niet? Je wilt wel delegeren, maar je kunt sommige taken moeilijk loslaten.  Je ziet de verschillen tussen je medewerkers, maar je wilt ook iedereen gelijk behandelen.  Je botst met de spanning tussen korte en lange termijn.  Je vecht met je rol als leider, manager of coach.  


MAAR HOE KAN JE ZACHT ZIJN IN JE RELATIE EN HARD VOOR DE RESULTATEN?

In dit ervaringsgericht traject leer je dienend leidinggeven zodat je het beste uit je mensen naar boven kan halen. Deze methode maakt de verbinding tussen de behoeften van de medewerker en de resultaten van de organisatie. Dienend Leiderschap beïnvloedt dan ook rechtstreeks de drie basisbehoeften van de moderne professional: autonomie, binding en competentie.  

Dienend leidinggeven biedt een heldere en werkbare methode om mee aan de slag te gaan, met het natuurlijke leiderschap binnen de wolvenroedel als inspiratiebron. Geen hoogdravende modellen, maar bruikbare guidelines die hard zijn voor resultaten, maar zacht voor mensen.

AUTONOMIE-BINDING-COMPETENTIE

De ABC-methode maakt de verbinding tussen de behoeften van de medewerker en de resultaten van de organisatie. Wetenschappelijk is aangetoond dat ‘dienend leiderschap’ de drie basisbehoeften (autonomie, binding en competentie) van de moderne professional rechtstreeks beïnvloedt. En welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive, zonder dat ze in overdrive of zelfs burn-out gaan?

Medewerkers hebben drie elementaire behoeften om drive in hun job te ervaren:

- Autonomie: de medewerker wil in zekere mate zelf kunnen bepalen wat hij doet en hoe hij iets doet.

Binding: met de organisatie: de medewerker wil bijdragen aan iets wat in zijn ogen zinvol is. Hij wil dit doen in verbondenheid met de mensen en zijn team.

Competentie: de medewerker wil ergens goed in zijn en ingezet worden op zijn talenten.

Na deze tweedaagse workshop heb je een verhoogd bewustzijn over jezelf, heb je je enkele effectieve mentale modellen eigen gemaakt en spreek je een taal die rust en inzicht brengt in jouw praktijk van alledag.

Help je medewerkers hun passie en drive te vinden

Autoritair gedrag, een gebrekkige feedbackcultuur of rigide hiërarchische verhoudingen leiden immers zelden tot stevige werkrelaties. Wanneer je als leidinggevende deze elementaire behoeften bij je mensen kan herkennen en invullen, krijg je medewerkers die met passie en drive te werk gaan.

BLOK 1 | Autonomie

Als manager zorg je dat je medewerker genoeg ruimte krijgt om zijn job zo autonoom mogelijk uit te voeren. Ook regisseer je de activiteiten van het team door zoveel mogelijk inefficiënties of belemmeringen weg te halen.

 • Wat is dienend leidinggeven? Hoe onderscheidt dit zich van andere vormen van leiderschap?

 • Samen ontdekken we wat medewerkers duurzaam motiveert. Wanneer ervaren we drive in ons werk?

 • Hoe leggen we vanuit onze visie een professionele meetlat? Hoe bepalen we onze professionele norm?

 • Ondersteunen van medewerkers of team volgens de methode van “aan- uit- be- afspreken”.

 • Hoe kunnen we situationeel leidinggeven integreren in dienend leidinggeven? 

 • Hoe kunnen we inschatten dat we die stijl toepassen die de situatie nodig heeft? 

 • In hoeverre gaan we controleren?

 • Hoe geven we vertrouwen én zorgen we hierbij voor onszelf?

 • Hoe maken we keuzes in hetgeen we zelf doen, inplannen, uitbesteden of schrappen? 

 • Hoe kunnen we managen op output? En hoe de medewerkers maximaal betrekken bij de besluitvorming?

 • Hoe maak je van je team een zelf organiserend team?

BLOK 1 | "Dienen"

De coach focust op competentie. Hij staat in voor een juiste rolverdeling op basis van talenten. Hij heeft het lef om oplossingen te zoeken voor zaken die niet ontwikkelbaar zijn bij de medewerker. Hij stimuleert reflectie in een veilig leerklimaat.

 • Coaching gesitueerd tegenover de rol van leider en manager.

 • De hand-methode als inspirerende gespreksmethodiek om coachings-of functioneringsgesprekken te voeren.

 • De cirkel van betrokkenheid en invloed.

 • Coachen als het uitlokken én ondersteunen van leren. Wat is coaching en wat is het niet?

 • De basishouding van de coach: open-eerlijk-nieuwsgierig.

 • Gespreksmethodiek Goal, Reality, Resources, Options en Will. 

 • Inoefenen van de basisvaardigheden:

  • Verkennen;

  • Exploreren;

  • Betrokken confronteren; 

  • Uitdagen;

  • Inspireren;

  • Ruimte laten voor gevoelens.

 • Praktijklabo coaching: coaching, gecoacht worden en observeren.

De leider focust op binding. Hij zorgt ervoor dat de organisatie de juiste richting blijft aanhouden en concretiseert de richting, samen met de medewerkers, in doelstellingen. Hij zorgt ervoor dat de relaties van medewerkers zo sterk mogelijk zijn en ze zich verbonden voelen met elkaar en de organisatie.

 • Hoe maak je de visie van jouw organisatie AMORE: ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant voor alle stakeholders en echt/authentiek/concreet?

 • Hoe creëer je naast een visie op je werk ook een visie op medewerkers en leiderschap?

 • Hoe beoordeel je leiderschap in jouw organisatie?

Roeland Broeckaert
Roeland Broeckaert

Roeland Broeckaert is auteur van het boek Dienend Leidinggeven. Hij is van opleiding master in de educatieve studies (vorming, training en opleiding in arbeidsorganisaties). Verder is hij practitioner in NLP en volgde hij het leertraject Effectief Samenwerken bij Carolien Jongbloed en Inspirerend Coachen bij Jef Clement. Hij werkte drie jaar in het ervaringsgericht onderwijs en werd daar geboeid door het ervaringsgericht werken met groepen. Ook was hij vier jaar actief in het algemeen welzijnswerk als stafmedewerker beleidssignalering.

Hij is absoluut gefascineerd door de wederzijdse beïnvloeding van mens en organisatie; zoals mensen organisaties maken, maken organisaties mensen. Van daaruit ondersteunt hij met passie leertrajecten waardoor organisaties voorwaarden kunnen scheppen om hun mensen (terug) te laten floreren en coacht hij graag processen waardoor mensen hun organisatie en haar beleid samen kunnen vormgeven.

Vanuit deze drijfveer is hij betrokken bij de volgende onderwerpen: enerzijds op (medewerkers) thema’s als dienend en authentiek leidinggeven en effectief samenwerken, anderzijds op (organisatie)thema’s als organisatieontwikkeling, strategiebepaling, sociale innovatie, VTO/HRD-beleid en het opzetten van systemen van formele gesprekken. Dit met als rode draad het creëren van betrokkenheid van alle betrokkenen.

Dienend Leiding Geven
Dienend Leidinggeven

Dit is boek is niet geschreven voor leiderschapsexperts. Wel voor leidinggevenden die ooit expert waren. En aangezien een goede voetballer ook niet automatisch de beste trainer wordt, waarom zou een gedreven professional dan wel automatisch een effectieve leidinggevende zijn?

Roeland Broeckaert schreef dit boek vanuit de nood aan concrete handvatten om leiderschap in de praktijk waar te maken. Leidinggevenden die dagdagelijks met beide voeten in de praktijk staan, worstelen met heel concrete dillema’s: Wat verdient uw aandacht, en wat niet? U wilt wel delegeren, maar kunt sommige taken moeilijk loslaten. U ziet de verschillen tussen uw medewerkers, maar u wilt ook iedereen gelijk behandelen. Hoe gaat u om met de spanning tussen korte en de lange termijn? Wanneer neemt u de rol op van leider, manager of coach? Hoe kunt u zacht zijn in de relatie en hard voor de resultaten?

Deze training ‘Dienend leidinggeven’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

De leider van de toekomst is dienend en dienstbaar. Hij of zij is in de eerste plaats trouw aan de missie van de organisatie. De eigen agenda is daaraan ondergeschikt. Een leider die de missie van zijn organisatie “leeft”, vindt op natuurlijke wijze een langetermijnkoers en -strategie. Roeland Broeckaert reikt met deze methode een duidelijk en bruikbaar model aan en bewijst dat hij dicht bij de dagelijkse praktijk staat.

Wouter Torfs, - Schoenen Torfs

Ik herken Roelands inspirerende stijl vanaf de inleiding tot het einde. Bescheiden, positief, écht en realistisch de vinger op de wonde. Het boek is een verademing door de nieuwe interpretatie van leidinggeven, boordevol instant bruikbare coachingtools, geschreven in heel toegankelijke mensentaal.

Hanne Van den Abbeele - Orthopedagogisch Centrum Clara Fey