Terug naar overzicht

De Anti-Klaag Workshop

Anti Klaagboek 8e Druk Hr Front Cover
Uw resultaat na deze training:
 • U elimineert dwangmatig geklaag op de werkvloer.
 • U vergroot het probleemoplossend vermogen van uw afdeling.
 • U weet de kracht van anti-klagen op het juiste moment in te zetten.


In het kader van een toenemende informatieoverload als gevolg van voortdurende groei en verandering in onze moderne samenwerking, blijft het onderwerp klagen en anti-klagen brandend actueel.

- Uw trainer, Bart Flos.

HERKEN DE NOTOIRE KLAGERS EN PAK ZE AAN…

Ook in uw organisatie lopen ze rond: de notoire klagers.  Ze klagen over werkdruk, over onredelijke klanten, over collega’s, over “wat ze daarboven nu weer bedacht hebben…"  Het zijn chronisch ontevredenen die steeds op alles en iedereen commentaar hebben en hierdoor de sfeer verpesten.   

VAN KLAGEN NAAR OUTPUT

Onze trainer en tevens bestsellerauteur Bart Flos, leert u hoe u klaaggedrag op de vloer aanpakt en countert.  Want hoe vermijdt u dat klagen de norm wordt? Dat collega’s dit klaaggedrag overnemen?  Hoe ontfutselt u hun klaagstatus?! Waarom zou het normaal zijn om negatief gedrag de overhand te laten krijgen? Wat is de (onderlinge) rol van de medewerker op de vloer? Hoe staat u daar in als manager en leider? Hoe maakt u van een klagende en onproductieve werknemer, terug een tevreden en output gerichte medewerker?  

Met de Probleem Analyse Checklist of PAC© kunt u ongecontroleerd klaaggedrag in de kiem smoren. Emotie wordt gescheiden van probleem en het probleem wordt helder, precies en overzichtelijk in beeld gebracht.   U gaat naar huis met direct toepasbare oplossingen om chronisch klagen in de kiem te smoren en chronisch klagers te blokkeren. Want onderschat ze niet: klagers verwerven een subtiele vorm van informele macht én status binnen uw organisatie. Leer hoe u het destructieve klaaggedrag omzet in productief outputgedrag.

BLOK 1 | HET WAT, WAAROM EN HOE VAN KLAGEN: OGEN EN OREN OPEN

 • Wat is klagen?
 • Waarom klagen we?
 • Treuren, betreuren en zeuren.
 • Het gevaar van chronisch zwaar klagen voor mens, manager en medewerker.
 • Reken af met uw eigen gezeur.

BLOK 2 | DE KRACHT VAN HET ANTI-KLAGEN: ZIEN, BEGRIJPEN EN DOEN

 • Ontmasker de klager.
 • Troosten, prijzen en prikkelen.
 • Het horizontale, verticale en diagonale effect.
 • Zelfbewustzijn leidt tot zelfredzaamheid.
 • Noodpakket voor klaagrampen.

BLOK 3 | DE KUNST VAN HET SAMENWERKEN: OVER LEIDERSCHAP, LEIDEN EN LIJDEN

 • De kracht van het samenwerkingsverband.
 • De vier dimensies in communiceren.
 • De drie branddriehoeken van samenwerking.
 • De reikwijdte van persoonlijk leiderschap.
 • Over onnodig lijden en noodzakelijk leiden.

BLOK 4 | HET PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN: ECHTE ACTIE!

 • Ratio versus emotie, orde versus chaos.
 • Het scheiden van de emotie van het probleem: de probleemanalyse.
 • Het pellen van probleemuien: werken met de Probleem Analyse Checklist© of PAC.
 • De kracht van het proces: bottom-up en top-down.
 • Wat verandert er bij u morgenochtend?
Bart Flos
Bart Flos
 • Auteur

Bart Flos schreef een van de bestverkochte managementboeken van de afgelopen tijd: Het anti-klaagboek – Eerste hulp bij zeuren en zaniken. Als logisch vervolg schreef hij Het anti-sleurboek – Eerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf en al snel volgde Het perfecte project – De mens als sleutel tot succes en De kenniskermis – Overleven in een zee van informatie. Inmiddels heeft hij daar een meer globale visie aan toegevoegd met zijn boek Vooruitkijken voor gevorderden – Hoop voor de toekomst van mensaap en moederplaneet. 

Flos is een levendig en geestdriftig spreker, inspirator en docent. In zijn verhalen bundelt hij een solide theoretisch fundament met 25 jaar ervaring als project-, verander- en crisismanager. Het resultaat: een overdaad aan goed onderbouwde en zeer praktisch toepasbare eyeopeners die u al lachend aan het denken zetten. Als geen ander weet hij hoe je zelfs mondiale problemen kunt omzetten in hoopvolle oplossingen. Hij schuwt daarbij de frontale confrontatie niet want er wordt flink geprikkeld en aan de stam geschud. Om nieuwe kennis blijvend te laten beklijven moeten we namelijk iets heel moeilijks doen: we moeten onze gewoontes doorbreken.


Anti Klaagboek 8e Druk Hr Front Cover
De Anti-Klaag Workshop

Intussen zijn er meer dan 17.000 anti klaag boeken verkocht, waardoor dit in werk echt als management best seller mag bestempeld worden. Deze eerste hulp bij zeuren en zaniken is dan ook een must have voor elke leidinggevende… U krijgt dit boek dan ook gratis mee na afloop van de training!

Deze training ‘De Anti-Klaag Workshop’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Passionele lesgever met een goede cursus en fantastische achtergrond over hoe het brein werkt.

Rick De Bock - Helvoet Rubber & Plastic Technologies

Zeer goede opleiding. Inhoudelijk wat ik verwachtte en concreet toepasbaar in de praktijk. Goed om er verschillende oefeningen in te plaatsen.

Tineke Depoorter - MEDICAR

Doe zo voort!

Sarah Van de Velde - Astra Sweets