Privacy verklaring

AFBD en uw privacy

Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacyregels hebben we bij AFBD een interne audit van onze processen gehouden om te bepalen welke aanpassingen moesten gebeuren om enerzijds tegemoet te komen aan de nieuwe bepalingen van GDPR, maar anderzijds ook het business model van het AFBD te vrijwaren. Ook bij de komst van GDPR blijft ons basisprincipe staande:

Onze bedrijfsstrategie focust zich op een correct evenwicht tussen het bestendigen van onze bedrijfsactiviteit met respect voor onze (potentiële) klanten.

Uiteraard heeft onze (potentiële) klant het recht zelf te bepalen in hoeverre AFBD met hem/haar communiceert. We verspreiden onze communicatie via:

 • postmailings: een pakket van programma’s wordt sporadisch via de post verstuurd naar een specifieke doelgroep.
 • e-mailacties: een nieuwsbrief waarin een programma wordt voorgesteld, wordt 1x per week verstuurd naar een specifieke doelgroep.

Aan de hand van cursussen, workshops & trainingen biedt AFBD zijn (potentiële) klanten de kans om op de hoogte te blijven van de laatste tendensen en evoluties binnen hun eigen werkprocessen. Om deze sessies te kunnen organiseren is het uiteraard noodzakelijk om te kunnen communiceren over ons aanbod. We trachten deze acties zo doelgericht mogelijk uit te voeren. Hiertoe hebben we – in de loop van ondertussen meer dan 20 jaar - een database opgebouwd met onze (potentiële) klanten. Dit vraagt een verantwoorde aanpak: onze B-to-B database is dusdanig opgebouwd dat we enkel die gegevens bewaren, noodzakelijk voor een optimale communicatie.

De sleutel hiertoe zijn onze “interessedomeinen” die worden gespecificeerd per (potentiële) klant. We trachten deze zelf te bepalen op basis van de functie, de eerder getoonde interesse of deelname aan onze trainingen, etc. van onze (potentiële) klant.

Uitgaande van dit principe enerzijds, en anderzijds de nood om één en ander verwerkbaar te houden – alle vragen worden immers persoonlijk behandeld en maken geen deel uit van een automatische/machinale verwerking – hebben we een aantal procedures en database-aanpassingen uitgevoerd om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze (potentiële) klanten. We informeren onze (potentiële) klanten over onze werkwijze als volgt:

Hoe gaan wij om het verwerken, wijzigen of verwijderen van informatie:

AFBD engageert zich om alle vragen van (potentiële) klanten omtrent hun recht op verzet, inzage of wissen van informatie, binnen de 24 uur te behandelen door één van haar medewerkers. Binnen onze database zijn een aantal toepassingen uitgewerkt om onze wijze van communiceren naar onze (potentiële) klanten te kunnen registreren per contact en/of bedrijf. Zo kunnen we bij selectie rekening houden met het volgende:

 • Communicatie met (potentiële) klant toegestaan via e-mail en/of postmail;
 • Periodiciteit van e-mailcommunicatie met (potentiële) klant: wekelijks of 2-wekelijks;
 • Informatie omtrent bedrijfspolicy van (potentiële) klant: we behouden informatie omtrent de wijze waarop het bedrijf – volgens eigen keuze – al dan niet mag worden aangeschreven.
 • Interessedomeinen: specificatie van doelgroep

Hoewel de informatie die we bijhouden van onze (potentiële) klanten geen persoonlijke gegevens bevat én bovendien vrij beperkt is, hebben we toch een aantal maatregelen genomen om onze database te beveiligen:

 • De toegang tot de database is beveiligd met een persoonlijk wachtwoord;
 • Wanneer het contactpersoon 5 jaar geen activiteit of andere moment van interactie met ons aangaat, verwijderen wij de gegevens van de betreffende persoon. 
 • Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld, noch doorverkocht aan derden.
 • Tussen AFBD en haar medewerkers is een contract van vertrouwelijkheid afgesloten.
 • Binnen AFBD is een “Data Protection Officer” aangeduid, die controle uitvoert op de handelingen binnen de database.
  • Een nieuw e-mailadres – specifiek voor deze problematiek – werd aangemaakt en wordt opgevolgd: unsubscribe@afbd.nl Uw vraag komt dan direct binnen op ons kantoor, waar uw vraag zal worden voorgelegd aan onze DPO en de nodige actie wordt ondernomen. U kunt uw afmelding altijd doorgegeven via de voorziene link, of door te reageren op onze mail. Ook via het adres unsubscribe@afbd.nl kunt u uw afmelding doorgeven. U vindt deze altijd terug als link in onze acties. 
 • Cookies op onze website:
  • Onze website maakt gebruik van cookies om het gedrag van onze (potentiële) klant te analyseren en gerichte advertenties te vertonen. Op die manier kunnen we uw gebruikerservaring verbeteren en onze advertenties relevanter maken voor u. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw pc/tablet of mobiele telefoon. Een cookie slaat dus geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Dit betekent dat de via cookies verzamelde data niet kan worden herleid tot een pc of persoon.

AFBD gebruikt drie soorten cookies:

 • Permanente cookies: deze cookies herkennen de bezoeker bij een nieuw bezoek aan onze website. Zo moet u niet telkens uw taalvoorkeur opnieuw kiezen of dit cookie-beleid accepteren.
 • Functionele cookies: deze cookies maken het functioneren van onze website gemakkelijker en aangenamer voor de bezoeker en onthouden bv. uw voorkeuren.
 • Cookies voor webstatistieken:  Door het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren (best bezochte pagina’s, type browsers, pc versus mobiel…) kunnen wij onze website verder optimaliseren. AFBD maakt hiervoor gebruik van Google Analytics.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van AFBD verdwijnen zodra u uw browser sluit. De andere cookies kunt u steeds via uw browser verwijderen.