Terug naar overzicht

Worden wie je bent - 3 daagse masterclass persoonlijk leiderschap

Uw resultaat na deze training:
 • Leer uzelf te kennen en van daaruit leiding te geven: aan uzelf, uw werk, uw omgeving en uw leven.
 • Sta authentiek in het leven en neem daadkrachtig uw eigen plek in, met respect voor de ander.
 • Besef dat bij elkaar komen het begin is, bij elkaar blijven vooruitgang is en met elkaar samenwerken succes is.

Word uw eigen rolmodel.

- Uw trainer, Roos Woltering.

WEET JE WIE JE BENT

Worden wie je bent, het klinkt zo gemakkelijk en tegelijkertijd roept het enorm veel vragen op. Want wie ben je dan eigenlijk? En ben je dan nu niet wie je bent? In deze masterclass gaan we kijken naar hoe jij jouw persoonlijk leiderschap (nog) beter vorm kunt geven.

Persoonlijk leiderschap is jezelf kennen en van daaruit leiding geven aan jezelf, je werk, je omgeving en je leven. Hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter je jezelf kunt neerzetten in je team, de organisatie, in de wereld. Wat mag jij nog ontwikkelen om je ‘verborgen’ potentieel te ontdekken en in te zetten?

VIND DE JUISTE BALANS

Ontwikkeling gaat steeds over het vinden van balans. Een harde tante heeft baat bij het toelaten van zachtheid. Een zwartkijker, die geneigd is de zwaarte op het voorplan te zetten, heeft te leren ook de lichtheid toe te laten. Iemand die altijd voor iedereen klaar staat, mag leren om klaar te staan voor zichzelf.

Echt duurzaam wordt het als je dan ook nog kan onderzoeken hoe het komt dat je geneigd bent om bijvoorbeeld die zachtheid te verbergen en welke drijfveren en overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Om te kijken of we iets terug kunnen vinden van de oorsprong.

DIT IS GEEN VERANDER-PROGRAMMA

We gaan je niet veranderen. Dat willen we ook helemaal niet, en jij natuurlijk ook niet. De kern van wie je bent wil je behouden, en graag ook. In wezen gaat worden wie je bent dus ook over durven zijn wie je al bent. Over alles toelaten wat er is.

We kunnen je leren zien wat je (vaak onbewust) verborgen hield. Je kan je dieper gelegen denkbeelden beschouwen en ervaren wat het je oplevert als je de onbelichte kanten van jezelf in het daglicht zet. Wat je kan toelaten of toevoegen om meer balans te vinden en meer van je potentieel in te zetten.

NIET PERFECT, WEL COMPLEET

Dat maakt je niet perfect en al helemaal niet verlicht, maar wel meer compleet. En het geeft je meer vrijheid. Je kunt er voor kiezen om eens iets anders van jezelf in te zetten, iets anders van jezelf te laten zien. Het hoeft niet, maar het kan wel. Dat is vrijheid.

En dan vindt er wel degelijk een hele grote verandering plaats in je gedrag en in hoe je je voelt, maar zelf ben je in feite niet veranderd. Je hebt enkel geleerd iets van jezelf te laten zien dat al lang in je zat.

BLOK 1 | WAT LEER JE?

Persoonlijk leiderschap is jezelf kennen en van daaruit leiding geven aan jezelf, je werk, je omgeving en je leven.

 • Je hebt een dieper inzicht in wie je bent en hoe je geworden bent wie je bent. Hoe beter je jezelf begrijpt; hoe beter je jezelf neer kunt zetten in de wereld.
 • Je kunt met trots, humor en mildheid kijken naar je mooie en minder mooie eigenschappen.
 • Je kent jouw kernkwaliteiten en je weet ook wat je nog mag ontwikkelen om je (verborgen) potentieel ten volle te benutten.
 • Je hebt de kracht van kwetsbaarheid ervaren.

BLOK 2 | ONDERWERPEN

 • Persoonlijk Leiderschap.
 • Doelen stellen om focus aan te brengen in je eigen leertraject.
 • Is effectief gedrag te leren? Model van de Comfortzone en patronen doorbreken.
 • Benut je potentieel: ontdek je kracht en ontdek je schaduwkanten.
 • De vier basis emoties. Welke ken jij goed en welke verberg je het liefst?
 • Primaire gevoelens en vervormingen, welke vervormingen ken jij?

BLOK 3 | AVONDPROGRAMMA

 • We werken Van Spanning naar Kracht (gebruikmakend van yoga en ademhalings- en stemtechnieken, o.l.v. Sharon Hanegraaf).

BLOK 1 | WAT LEER JE?

Authenticiteit is daadkrachtig je eigen plek innemen, met respect voor de ander

 • Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel.
 • Je hebt een beter beeld van hoe je overkomt op anderen.
 • Je kan op assertieve wijze voor jezelf opkomen en feedback geven.
 • Je weet dat connectie maken met de ander begint bij connectie maken met jezelf.

BLOK 2 | ONDERWERPEN

 • Toelaten i.p.v. wegstoppen en benoemen i.p.v. inslikken.
 • De principes van overdracht.
 • Subassertief - assertief - (passief) agressief gedrag.
 • Feedback geven.
 • Omgaan met kritiek.
 • Van klacht naar kracht.
 • De dramadriehoek (Transactionele Analyse).

BLOK 1 | WAT LEER JE?

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.

 • Je weet waar je nog op kan bijspijkeren om je ‘nieuwe’ kwaliteiten eigen te maken.
 • Je hebt zicht op welke positie jij in jouw organisatie inneemt en hoe dit van invloed is op anderen (plek innemen).
 • Je weet je gedrag authentiek en daadkrachtig in het veld van je organisatie te plaatsen.
 • Wrap up, afspraken maken met jezelf.

BLOK 2 | ONDERWERPEN

 • Teamprocessen leren voelen en zien.
 • Plek innemen.
 • Verantwoordelijkheid versus vertrouwen.
 • Gelijkwaardig klankborden.
 • De kunst van de professionele dialoog.
Roos Woltering
Roos Woltering

Drs. Roos Woltering richtte zich na haar studie klinische psychologie vrij snel naar talent ontwikkeling op de werkvloer. Eerst vanuit een academische insteek als docent Communicatievaardigheden en -attitude aan de Universiteit van Utrecht, daarna binnen diverse organisaties als psycholoog. In 2009 startte Roos haar eigen advieskantoor op, met als doel organisaties gelukkige, sterke en efficiënte medewerkers te bezorgen. Vanuit haar praktijk heeft Roos veel oog voor de interpersoonlijke relaties tussen mensen op de werkvloer en de invloed daarvan op processen, vooral bij teams of individuen die onder druk staan. Naast training omvat haar ervaring team coaching en individuele coaching. De training ‘van perfectionist naar optimalist’ werd intussen door vele honderden professionals bijgewoond.

Anne Van Weeghel
Anne van Weeghel
 • Trainingsactrice

Anne van Weeghel   studeerde in 2005 af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstuderen werkte ze als actrice en theatermaker. Vanuit het theater maakte ze de stap naar de trainingswereld als trainingsactrice en van daaruit de stap naar het trainerschap. Anne volgde de opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix Opleidingen.  Anne  wordt vaak ingezet op trajecten voor high potentials en/of jonge leidinggevenden.  Inhoudelijk zijn de thema’s waar ze veel in traint: assertiviteit, feedback, (persoonlijk) leiderschap, presenteren en in de breedte; effectief communiceren.  Haar specialisme omschrijft ze zelf als ‘alle trainingen die gaan over interactie met anderen, waarbij de interactie die zich binnen jezelf afspeelt ook een grote rol speelt.’

Deze training ‘Worden wie je bent - 3 daagse masterclass persoonlijk leiderschap’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Roos is een zeer prettige persoonlijkheid met een enorme bagage. Daardoor hebben we het perfectionisme van alle kanten kunnen belichten.

Elke

De training wordt zeer energiek gebracht. Roos neemt veel aandacht voor individuele situaties, zodat iedereen met tips en trucs voor zijn eigen case de deur uitgaat.

Leen