Terug naar overzicht

Van weerstand naar veranderbereidheid

Uw resultaat na deze training:
 • U kunt de echte drijfveren identificeren die verandering ondersteunen.
 • U kunt de echte drijfveren identificeren die verandering tegenwerken.
 • U leert veranderingen op een constructieve wijze door te voeren.

Loskomen uit vastgeroeste werkwijzen is creativiteit op gang brengen én houden. 

- Uw trainer, Miebet van Santen.

IS UW ONDERNEMING OOK VERANDERMOE?            

Ondernemingen én mensen moeten anno 2018 wendbaar en flexibel zijn en snel reageren op veranderingen… Veranderingen op technologisch, sociaal en economisch vlak zijn dan ook de regel en niet langer de uitzondering. De vele veranderingen  van de laatste 5 jaar hebben niet alleen mensen, maar ook organisaties ’verandermoe’ gemaakt. En dan loopt het verkeerd… Noodzakelijke veranderingen worden uitgesteld, strategische projecten botsen op weerstand en opgelegde veranderingen creëren stilstand en irritatie.

HOE VERANKERT U VERANDERING IN UW ORGANISATIE?

In deze workshop van 1 dag leert u de echte drijfveren identificeren die verandering ondersteunen of juist tegenwerken. Weerstand en kritiek zijn belangrijke signalen die, mits de juiste kadering, kunnen bijdragen tot het slagen van een veranderingsproject. Niet elke verandering moet toegejuicht worden, niet elke weerstand of kritiek is per definitie negatief …

Maar verandering moet vandaag verankerd worden in de organisatiecultuur. Deze workshop leert u hoe u inspraak geeft aan alle betrokken partijen, zonder de veranderingsdoelstellingen af te zwakken of suboptimale compromissen te sluiten. Makkelijk is dit niet, onmogelijk evenmin.

VERANDEREN IS VAAK WEERSTAND OPROEPEN     

Hoe gaat u om met deze enerzijds stuwende en anderzijds remmende krachten bij verandering? Hoe brengt u een participatieve dynamiek op gang? Hoe houdt u deze dynamiek in leven? Kortom, hoe garandeert u het succes van uw veranderingsproject?

ERVARING STAAT CENTRAAL              

De cursus is opgevat als workshop waar ervaringsgericht wordt geleerd. Door voldoende tijd te voorzien voor praktijkoefeningen wordt een eerste aanzet gegeven om oude denk- en gedragspatronen af te leren en ruimte te maken voor nieuwe patronen.

DOELGERICHT PROGRAMMA              

Deze training is bestemd voor managers uit diverse operationele en administratieve diensten, commerciële medewerkers, project-coördinatoren, coaches en consultants.

BLOK 1 | COMMUNICEREN VAN VERANDERING

Waarom is de ene leidinggevende wel succesvol in verandertrajecten en de ander niet of minder? Wat bijna alle leidinggevenden in deze trajecten met elkaar gemeen hebben, is dat ze medewerkers in beweging willen brengen. Los van het technische veranderplan moet u verandering communiceren en weerstand counteren.

BLOK 2 | METHODIEK EN MODELLEN

De workshop combineert verschillende modellen waaronder Verbindende (of Geweldloze) Communicatie en Participatieve Dynamiek. Deze modellen helpen u bij het correct begeleiden van veranderprocessen.

BLOK 3 | GEDURENDE DEZE WORKSHOP WERKT U AAN CONCRETE VERANDERTRAJECTEN

 • Analyse van gevoelens, behoeften en motivatie die spelen bij verandering.
 • Voor- en nadelen van autocratische, democratische en sociocratische besluitvorming.
 • Theorie en praktijkoefening “Participatieve Dynamiek”:
  • Besluitvorming.
  • Remmende en stuwende krachten.
  • Uitwerken van een basisvoorstel tot verandering.
  • Verbetering en afwerking van het voorstel.
 • Omgaan met kritiek en leren luisteren.
 • Conclusies en persoonlijk actieplan.

BLOK 4 | WAT ZIJN DE OBJECTIEVEN VAN DEZE DAG?

 • U krijgt inzicht in eigen en andermans gevoelens, behoeften en motivaties met betrekking tot verandering en weerstand.
 • U krijgt een methode aangereikt om een participatieve dynamiek op gang te brengen.
 • U leert luisteren naar kritiek op een onbevooroordeelde manier.
 • U leert zo veranderingen op een constructieve wijze door te voeren.
 • U leert weerstand en verandermoeheid bij uw medewerkers te vermijden.
Miebet Van Santen
Miebet van Santen

Miebet van Santen heeft meer dan 20 jaar bedrijfservaring in veranderingsmanagement en werkte onder meer voor Procter & Gamble, Belgacom, Janssen Pharmaceutica ende Federale Overheid (POD Maatschappelijke Integratie). Zij werkt met Verbindende Communicatie en Participatieve Dynamiek als toepassing in het bedrijfsleven, bij conflict-bemiddeling en voor persoonlijke ontwikkeling. Zij volgde opleidingen in Europa en in de Verenigde Staten o.a. bij Marshall Rosenberg zelf.

Deze training ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011