Terug naar overzicht

Van collega naar leidinggevende

Uw resultaat na deze training:
 • U geeft leiding aan uw ex-collega’s op een geloofwaardige en resultaatgerichte manier.
 • U countert weerstanden door een opbouwende communicatie.
 • U maakt duidelijke output-afspraken met medewerkers en management.

Hoe sneller je aanvaardt dat je niet langer ‘één van hen’ bent, hoe sneller je zal uitblinken in je nieuwe functie als leidinggevende. 

- Uw trainer, Peter De Meyer.

HELP … IK WORD BAAS OVER MIJN COLLEGA’S

Proficiat … Je mag leidinggeven. Na zoveel jaren inzet krijg je eindelijk erkenning, worden je inspanningen beloond met een promotie. Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe opdrachten, nieuwe verwachtingen. Je zoekt zelf naar een taakinvulling en vooral naar de rol die je wilt innemen in je team en je organisatie. En dan besef je plots … “Help, ik word baas over mijn collega’s!”

DE ANDERE DYNAMIEK VAN LEIDINGGEVEN

Inderdaad help … want die collega’s bekijken je nu plots anders. Zij kennen je vaak beter dan je manager je kent.  Je wordt geconfronteerd met een pak vervelende reacties: jaloezie, roddel, lange tenen, stemmingmakerij, frustratie, … Je wilt geliefd zijn, maar plots word je de schietschijf van je team. Omdat je een bazenvleier bent? Een carrièrejager? Je beter voelt dan de rest? Kickt op macht? Soms wordt je promotie gezien als verraad naar je collega’s toe. ‘Wij waren toch een goed team en nu kom jij dit verpesten’. Corrigerende opmerkingen zoals ‘Zeg Joop, zou je niet beter eerst ...’,  worden plots moeilijker. Diezelfde zin krijgt plots een heel andere interpretatie: je bent nu baas.

JOUW MANAGER ZIET JE ALS DE GEKNIPTE PERSOON: JE HOEFT IMMERS NIETS TE LEREN ...

Maar wat meer is … jouw manager heeft hoge verwachtingen. Immers, jij kent de organisatie, het team en de verantwoordelijkheden van het team. Je inwerken hoeft niet (denkt je manager), resultaten moeten direct zichtbaar zijn (verwacht je manager). Je moet als nieuwbakken leidinggevende dan ook direct scoren … Reden te meer om je team – van in het begin – op een overtuigende manier aan te sturen.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE WORKSHOP

In deze workshop (speciaal ontwikkeld voor de leidinggevende die vanuit het eigen team doorgegroeid is), leer je – zonder je eigen gezag te ondermijnen - met mensen omgaan, invloed uitoefenen en jezelf aansturen. Je leert de valkuilen van leidinggeven aan ex-collega’s en hoe je als leidinggevende kunt groeien. Hoe sneller je accepteert dat je niet langer ‘één van hen’ bent, hoe sneller je zal uitblinken in je nieuwe functie als leidinggevende.

BLOK 1 | NIEUWE TAKEN EN VERANDERDE POSITIE ALS LEIDINGGEVENDE

 • Van collega naar leidinggevende: niet zo makkelijk.
 • Inzicht in de eigen rol, taken en bevoegdheden als leidinggevende.
 • Jouw boodschap is vandaag anders …
 • Ga pro-actief te werk en communiceer.

BLOK 2 | STIJL VAN LEIDINGGEVEN

 • Situationeel leidinggeven. 
 • Coachen op de werkvloer.
 • Resultaatgericht leidinggeven.

BLOK 3 | WEERSTANDEN VAN MEDEWERKERS BIJ FUNCTIEVERANDERING

 • Omgaan met jaloezie,vriendjespolitiek,tegenwerking,vetes,…
 • Impact van je verleden op je huidige geloofwaardigheid: van stroper naar boswachter.

BLOK 4 | MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

 • Wat motiveert mensen? Gebruik je kennis over je team.
 • Over de kracht van doelstellingen, straffen en beloningen.
 • Hoe verkoop je de doelstellingen van je manager aan je ex-collega’s?

BLOK 5 | INVLOED UITOEFENEN DOOR PERSOONLIJKE KRACHT

 • Hoe medewerkers positief beïnvloeden? 
 • Hoe verloopt het beïnvloedingsproces?
 • Verschil tussen geloofwaardigheid van collega en leidinggevende: bouwen aan een ander soort geloofwaardigheid.
 • Wie is voor jou belangrijk? Netwerken en bondgenootschap: cruciaal voor nieuw-leidinggevenden.

BLOK 6 | COMMUNICEREN MET MEDEWERKERS: NU ZEG JIJ HOE HET MOET

 • Maak gebruik van voorkennis, geen misbruik…
 • Zeven regels voor het geven van feedback.
 • Zeven regels voor het ontvangen van feedback.
 • Functionerings- en correctiegesprekken met ex-collega’s. 
 • gewenst gedrag formuleren en medewerkers sturen.
 • Maken van duidelijke afspraken. 
 • Voeren van moeilijke gesprekken.
 • Houden van werkoverleg: werkvergaderingen en meetings.

BLOK 7 | TAKEN DELEGEREN

 • Wat jezelf doet,doe je niet langer beter … 
 • Hoe delegeren aan ex-collega’s?
 • Bouwen aan je gezag.

BLOK 8 | EN WAT ALS HET VERKEERD GAAT?… CONFLICT MANAGEMENT

 • Omgaan met conflicten zowel naar jou toe als tussen teamleden onderling. 
 • Vijfstappenplan voor assertiviteit tijdens conflictsituaties.

BLOK 9 | RELATIE MET JOUW MANAGEMENT

 • Hoe weet je wat je manager van je verwacht?
 • Vermijd te hoge verwachtingen.
 • Maak duidelijke afspraken met je manager.
 • Wat en hoe rapporteer je?
 • Wanneer vraag je ondersteuning aan je manager?

BLOK 10 | JOUW PERSOONLIJK ACTIEPLAN ALS NIEUW LEIDINGGEVENDE

 • Welke leerpunten neem je mee in jouw eigen actieplan?
Peter De Meyer
Peter De Meyer

Peter De Meyer combineert meer dan 15 jaar (internationale) lijnmanagementervaring met 10 jaar praktische ervaring op het vlak van organisatie- en leiderschapsontwikkeling en change management. Als lijnmanager werkte hij o.a. bij Remi Claeys Aluminium, ITT Thomas, Management Centre Europe en AMA Int’l.

Binnen ITT Thomas werkte hij als Country Manager en Manager Organisational Development and Training op Europees niveau. Onder zijn leiding en actieve deelname werd een Talent Management project doorgevoerd in 11 Europese landen. Bij AMA Int’l, één van de wereldleiders op het vlak van organisatieontwikkeling en management development, werkte hij meerdere jaren als Managing Director - Global Pharmaceutical Industry Sector. Hij had er een wereldwijde verantwoordelijkheid. Zijn expertise richt zich vooral op drie pijlers: teamgerichte organisatiestructuren, strategisch leiderschap en change management.

Vandaag is Peter Leadership Solutions Associate van het Center for Creative Leadership – CCL– dat wereldwijd één van de Top 5 organisaties is op het vlak van leiderschapsontwikkeling volgens zowel Business Week, The Financial Times en Harvard Business Review. Hiernaast is hij Hoofddocent “Total Team Management” en “Leadership & People Management” binnen het IFBD zowel voor open als interne trainingen.

Deze training ‘Van collega naar leidinggevende ’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011