Terug naar overzicht

Managing managers

Uw resultaat na deze training:

 • U inspireert uw managers tot actie.
 • U schakelt snel tussen de noden van het individu, het team of de organisatie.
 • U vindt uw plek tussen operaties en strategie.

Nog harder werken is niet langer voldoende. Om blijvend een positieve bijdragen te leveren op top management niveau, zijn sterke relaties met collega’s en topmanagement een must.

Patrick Lybaert

BALANCEER TUSSEN STRATEGIE EN OPERATIES

U stuurt verschillende teamleiders aan, hebt een P&L verantwoordelijkheid en maakt nu of binnenkort deel uit van het management team. De verwachtingen zijn hoog gespannen maar ook uw leiderschapsverantwoordelijkheden nemen toe en moeten anders worden ingevuld. Nog harder werken om alles onder controle te hebben, is onmogelijk. En alsof dit nog niet moeilijk genoeg is, verandert ook nog eens de leiderschapscontext : ingrijpende sociale en technologische change, een ongekende complexiteit en een groeiende onzekerheid maken uw opdracht nog lastiger.

Als manager van managers zoekt u een evenwicht tussen strategie en operaties. U vertaalt de visie van het top management naar uw leidinggevenden en helpt hen deze strategische missie en visie te vertalen in operationele activiteiten. U synchroniseert visie en actie en bouwt samen met de leiders aan het succes van een ganse organisatie, niet langer van een losse afdeling of team.

NOOD AAN NIEUWE SKILLS EN COMPETENTIES ALS MANAGER VAN MANAGERS

Want hoewel u als manager van managers automatisch terugvalt op uw ervaring als people manager, moet u zich een nieuwe manier van managen en leidinggeven eigen maken. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vele managers van managers niet slagen in hun opdracht. De meeste studies spreken over een falingspercentage van meer dan 40%! 

Om blijvend een positieve bijdrage te leveren op het hogere management level, zijn sterke relaties met collega’s en het topmanagement noodzakelijk. U bouwt immers – samen met uw collega’s – mee aan een sterke organisatiecultuur. U wordt volledig betrokken bij het ontwikkelen van het menselijke potentieel, het nemen van belangrijke en soms moeilijke beslissingen, het uittekenen van de strategische lijnen, het promoten van een sterke visie, het implementeren van het strategisch plan, het niet aflatend stimuleren van innovatie en het invoeren van drastische veranderingen.

Bovendien moet u hoog renderende teams en teamwerk ontwikkelen, sterke betrokkenheid weten te realiseren en de juiste omgevingsfactoren creëren binnen vaak complexe organisatiestructuren zodat het beste uit eenieder – inclusief uzelf – tot volle ontplooiing kan komen. 

BLOK 1 | DE NIEUWE LEIDERSCHAPSCONTEXT

 • Het einde van het traditionele leiderschap?
 • Omgaan met chaos – onzekerheid – complexiteit. 
 • Taoïsme en de nieuwe leiderschapsparadoxen. 
 • Sociale media en leiderschap.
 • Waarom managers van managers te dikwijls falen.
 • De specifieke uitdagingen van managers van managers binnen de nieuwe leiderschapscontext.

BLOK 2 | DE LEIDINGGEVENDE ALS INDIVIDU

 • Welke impact geven en nalaten.
 • Persoonlijke leiderschapsstijlen (David Goleman): wat is de ideale mix en wanneer welke stijl toepassen?
 • Strategische gesprekken voeren. 
 • Verhalen vertellen die inspireren. 
 • Leadership Branding.

BLOK 3 | LEIDERSCHAP EN TEAMS

 • Wanneer werken met teams en wanneer niet? 
 • De mythes van teamwerk.
 • Aansturen en deel uitmaken van diverse teams - verticaal, horizontaal, diagonaal.
 • De eigen teamrollen – en die van anderen - ontdekken en optimaal benutten.
 • Evenwicht brengen binnen de samenstelling van teams.
 • De teamdiamant en het creëren van hoogrenderende teams.
 • Teamleiderschapsvaardigheden.
 • Heterogene teams en virtuele teams. 
 • Werken binnen matrixorganisaties.

BLOK 4 | LEIDERSCHAP EN ORGANISATIES

 • Organisatiecultuur begrijpen en beïnvloeden. 
 • Organisatieveranderingen leiden.
 • Hoe innovatie stimuleren.
 • Waarom organisaties en mensen niet langer verbonden zijn.
 • Hoe burn-out voorkomen en toch een hoog presterende cultuur uitbouwen?

BLOK 5 | MANAGING MANAGERS ACTIEPLAN

 • Welke gedragingen en praktijken loslaten en welke aannemen?
 • Het actieplan: concreet, praktisch en uitvoerbaar.
Patrick Lybaert 2
Patrick Lybaert

Patrick Lybaert studeerde aan de Universiteit Gent als organisatiepsycholoog. Zijn carrière startte in de banksector, als manager binnen de toenmalige BBL en later als Programme Director in het Duitse trainingscentrum voor een consortium van Europese grootbanken. Hierna verhuisde hij naar Management Center Europe, waar hij gedurende 5 jaar Programme Director voor de General Management en Leadership programma’s was. Hierna werd hij Chief Learning Officer binnen Pliva (een wereldwijd opererende farma-organisatie) en was hij verantwoordelijk voor de opzet van Pliva’s Corporate University.

Vandaag is Patrick al meer dan 10 jaar actief als fulltime trainer in complexe en geïntegreerde Leadership programma’s. Zo doceert hij binnen de Executive Education & Development Programma’s aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Patrick is eveneens stichter van de Executive Leadership Foundation (ELF). Als trainer verbindt hij zich ertoe om bij de deelnemers het aanwezige potentieel te ontwikkelen. Zo helpt hij u bij het creëren van een betekenisvolle werkplek, waarbij iedereen gestimuleerd wordt het beste van zichzelf te geven. Hij is een dynamische én motiverende trainer.  

Deze training ‘Managing managers’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Persoonlijk heb ik heel wat extra dimensie én extra inzichten én 'weten' opgedaan. We spreken er nog samen over en af en toe komen er anekdotes uit de lezing spontaan naar voren. Iedereen is er dus bewust mee bezig! Prachtige lesgever, boeiend, gestructureerd en eenvoud, daar heb ik veel respect voor.

Rita Laura Schepkens

Bedankt voor de opleiding. Afgelopen 2 weken heb ik al veel gebruik gemaakt van de punten die we gezien hebben tijdens de opleiding. Mijn ogen waren opengegaan tijdens de opleiding maar ik heb ook de ogen doen opengaan van mijn leidinggevende, waardoor de mensen onder mij nu met veel minder stress het weekend ingaan. Dank hiervoor.

Sam