Terug naar overzicht

Leiderschap in matrix organisaties

Uw resultaat na deze training:
 • U leert leidinggeven zonder formele macht.
 • U verzoent tegenstrijdige agenda’s, belangen en doelstellingen.
 • U leert constructief onderhandelen en outputgericht communiceren.

Niet de formele structuren van de organisatie, maar de manier waarmee u omgaat met de eindverantwoordelijkheid en het gebrek aan formele macht zijn de ingrediënten voor succes.

- Uw trainer, Peter de Meyer.

OVERLEVEN IN EEN MATRIX ORGANISATIE …

Hebt u meer dan één rapportagelijn? Werkt u binnen projectteams met vertegenwoordigers uit verschillende afdelingen, verschillende locaties en met zeer beperkte of wisselende hiërarchische relaties? Bent u als project manager verantwoordelijk voor cross-functionele en cross-hiërarchische teams? Neemt u soms beslissingen zonder zelf de ‘hiërarchische’ baas te zijn? Bent u intern expert of consultant waardoor u eerder adviseert dan rapporteert? Dan werkt u als matrix manager in een matrix organisatie … met alle gevolgen van dien …

VAN TOP-DOWN NAAR CROSS FUNCTIONELE TEAMS IN EEN MATRIX-ORGANISATIE

Ook uw organisatie verlaat de traditionele hiërarchie (top-down) en kiest voor een matrix managementstructuur. Dit gebeurt echter niet zomaar en stelt zowel de organisatie als de individuele managers voor unieke uitdagingen. Informeel leiderschap in cross-functionele en cross-hiërarchische teams is niet evident. Want als matrix manager heeft u niet altijd de hiërarchische macht. En toch beslist u en wordt u op deze beslissing afgerekend …

VERZOENEN VAN TEGENSTRIJDIGE AGENDA’S, BELANGEN EN DOELSTELLINGEN

De matrix organisatie is vandaag eerder regel dan uitzondering. Werken met en voor verschillende bazen en stakeholders is vandaag een gegeven. Dit betekent dat u als matrix manager moet kunnen omgaan met tegenstrijdige doelstellingen, agenda’s en belangen, ambiguïteit en een gebrek aan formele autoriteit.

“MATRIX MANAGER” = “OUTPUT MANAGER”

Als matrix manager blijft u echter ook verantwoordelijk voor deliverables. Maar de traditionele weg van sturing en controle werkt niet meer: SMART heeft immers zijn beperkingen. Beïnvloeding, denken vanuit partnership, het uitbouwen van netwerken, communicatie en flexibele manieren van samenwerking zijn de nieuwe werkinstrumenten van de matrix-manager. En hiervoor is een nieuwe ‘mindset’ cruciaal.

BLOK 1 | DE MATRIXORGANISATIE

 • Het wat en waarom van matrixorganisaties. 
 • Voor- en nadelen bekeken – wat zijn uw uitdagingen?
 • Verschillende types van matrixrollen en - relaties.

BLOK 2 | MINDSET VAN DE MATRIX MANAGER

 • De valkuil van de slachtoffer attitude.
 • Werken op basis van openheid en feedback. 
 • Partnership.
 • Vertrekken vanuit én delen van een positieve intentie.
 • Zelfbewustzijn en bewustzijn van interpersoonlijke noden.
 • Hoe omgaan met “interpersoonlijke noden” van belang is voor succes.

BLOK 3 | DE ABSOLUTE STRUCTURELE MINIMUMVEREISTEN

 • Structuur versus flexibiliteit–waar leg je de juiste balans?
 • Duidelijkheid rond doelen en rollen: ja, en dan? 
 • Wat zijn de uitdagingen voor doelen binnen een matrix?
 • Zijn SMART doelen te simplistisch voor de matrixomgeving?
 • Wat wanneer strikte rollen en structuur een hinderpaal vormen?
 • In kaart brengen van de belangrijke stakeholders.
 • Meetings aanzien als “werkmoment”: “vergaderen” is niet steeds nodig ...

BLOK 4 | SAMENWERKEN, SAMEN WERKEN

 • Vertrouwen: wat is het en hoe creëert u het?
 • De kracht van netwerken en het uitbouwen van positieve relaties.
 • Wie beslist? Wanneer? – Duidelijkheid rond beslissingskracht.
 • De noodzaak aan andere beslissings- instrumenten.

BLOK 5 | COMMUNICATIE

 • De formele afspraken – de communicatiematrix.
 • Het streven naar duidelijkheid in het overbrengen van de boodschap.
 • Partnerships uitbouwen, persoonlijk conflict vermijden.
 • Van macht naar invloed: waarom het één beter werkt dan het andere?
 • Waar het schoentje knelt: van push naar pull, beïnvloeden door vragen en luisteren.

BLOK 6 | ONDERHANDELEN VOOR SUCCES

 • Waarover onderhandelt u?
 • Met wie onderhandelt u? 
 • Hoe onderhandelt u?

CONCLUSIES, FEEDBACK EN TERUGKOPPELING – LEREN VAN INPUT MBT PERSOONLIJKE IMPACT & PERSOONLIJKE ACTIEPUNTEN

Peter De Meyer
Peter De Meyer

Peter De Meyer combineert meer dan 15 jaar (internationale) lijnmanagementervaring met 10 jaar praktische ervaring op het vlak van organisatie- en leiderschapsontwikkeling en change management. Als lijnmanager werkte hij o.a. bij Remi Claeys Aluminium, ITT Thomas, Management Centre Europe en AMA Int’l.

Binnen ITT Thomas werkte hij als Country Manager en Manager Organisational Development and Training op Europees niveau. Onder zijn leiding en actieve deelname werd een Talent Management project doorgevoerd in 11 Europese landen. Bij AMA Int’l, één van de wereldleiders op het vlak van organisatieontwikkeling en management development, werkte hij meerdere jaren als Managing Director - Global Pharmaceutical Industry Sector. Hij had er een wereldwijde verantwoordelijkheid. Zijn expertise richt zich vooral op drie pijlers: teamgerichte organisatiestructuren, strategisch leiderschap en change management.

Vandaag is Peter Leadership Solutions Associate van het Center for Creative Leadership – CCL– dat wereldwijd één van de Top 5 organisaties is op het vlak van leiderschapsontwikkeling volgens zowel Business Week, The Financial Times en Harvard Business Review. Hiernaast is hij Hoofddocent “Total Team Management” en “Leadership & People Management” binnen het IFBD zowel voor open als interne trainingen.

Deze training ‘Leiderschap in matrix organisaties’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Mooie opleiding en super interessant. Verteld met de geschikte dosis humor.

Christophe Nicolaij

Gewoon prima. Veel praktische voorbeelden, realistisch!

Koen Janssen