Terug naar overzicht

Cash is KING

Uw resultaat na deze training:
 • U leert te sturen op cash en op EBITDA.
 • U beoordeelt bedrijven niet langer op winst of omzet, maar op cash
 • U weet waarom cash het enige solide financiële beslissingsinstrument is.

Uw investeringen, lonen, leveranciers en leningen betaalt u niet met winst of omzet, wel met cash.

- Uw trainer, Johan Lyssens.

REVENUE IS VANITY AND PROFIT IS AN OPINION BUT CASH IS KING …

Te veel directeuren, managers of zaakvoerders staren zich vandaag nog blind op omzet, marge of winst. En terwijl die jaarrekening positief is en producten of projecten met winst worden verkocht, komt de financiële stabiliteit en continuïteit van de organisatie toch in het gedrang. Hoe kan dit nu? 

KRIJG WAAR(DE) VOOR UW GELD: CASHFLOW ANALYSE

Heel eenvoudig, niet de winst garandeert de continuïteit van de operaties maar wel de cash. U betaalt immers uw investeringen, lonen, leveranciers en leningen niet met winst maar met cash. Een adequate analyse van de cashflow of de kasstroom van uw bedrijf levert cruciale strategische én operationele informatie op. Niet alleen kunt u hierdoor toekomstige kasstromen voorspellen, maar bovendien krijgt u een onmiskenbaar beeld van de financiële positie van uw bedrijf. In deze werksessie cashflow analyse, leert u de structuur van de cashflow van uw organisatie kennen. Daarbij leert u aan de hand van management-simulaties wat de impact van managementbeslissingen kunnen zijn op kasstromen.

BLOK 1 | BEGRIP CASHFLOW EN EBITDA.

 • Wat verstaan we onder cashflow – kasstroom?
 • Waarom is de kasstroom of cash flow in de financiële rapportering en berichtgeving geëvolueerd naar hét ultieme concept?
 • CASH IS KING: Waarom kan en mag u enkel beslissingen nemen op basis van cash?
 • EBITDA: het nieuwste financiële wapen.
 • EBITDA: de nieuwste uitdrukking van onze financiële cashsterkte.

BLOK 2 | WAAR VINDEN WE DE KASSTROOMANALYSE?

 • Wat zijn cashflow analyses:
  • Bij financiële oordeelvorming.
  • Bij waardering.
  • Bij overnamen en acquisities.
  • Bij investeringsbeslissingen.
  • Bij outsourcing.
  • Bij aandeelhouderswaardecreatie.
 • Hoe kunt u deze beïnvloeden?
 • Hoe moet u deze interpreteren?

BLOK 3 | WERKEN MET CASH GEORIËNTEERDE KPI’S, RATIO’S EN INSTRUMENTEN.

 • Voorbeelden van financiële cashflow problemen.
 • Waarom werken met financiële cash-kengetallen.
  • Sneller inzicht in de echte prestaties van de onderneming door financiële kengetallen gebaseerd op kasstromen.
  • Cash-georiënteerde tools als basisinstrument voor een goede financiële analyse.
 • Welke essentiële informatie levert een adequate analyse van de cashflow van uw bedrijf op?
 • Hoe krijgt u inzicht in e kwaliteit en achtergrond van het resultaat?
 • Krijg een duidelijk beeld van de échte financiële positie van uw bedrijf. 

BLOK 4 | IMPACT VAN MANAGEMENTBESLISSINGEN OP DE KASSTROMEN: WAT KUNT U LEREN UIT MANAGEMENT SIMULATIES?

 • Onderken de structuur van de cashflow van uw organisatie.
 • Neem beslissingen op basis van cash.
 • Vorm uw oordeel gestoeld op cash.
 • Ken de impact van werkkapitaalmanagement op uw bedrijf en haar cashflow management:
  • Analyse van werkkapitaal via voorraden, klanten- en leverancierskrediet.
  • Oplossen van knelpunten in voorraadbeheer.
  • Effectief kredietmanagement.
  • Het bepalen van natuurlijke liquiditeit en beïnvloeding van liquiditeit.
  • Inzetten van instrumenten die het werkkapitaal kunnen beïnvloeden.

BLOK 5 | VERGELIJK UW BEDRIJF MET ANDERE OP BASIS VAN CASH

Ga aan de slag met uw eigen case. 

Johan Lyssens
Johan Lyssens
 • Trainer AFBD

Johan Lyssens combineert een unieke bedrijfservaring met een uitgebreide didactische en academische inslag. Hij begon zijn carrière bij Bank J van Breda & C op het departement leningen en kredieten, waar hij uitgroeide tot managing director en Lid van het uitvoerend comité. Zijn rol lag voornamelijk in het optimaliseren van de relatie van de bank met businessklanten en leveranciers. Hij maakte in 2001 de overstap naar Delta Lloyd Bank waar als managing director en als lid van het Uitvoerend Comité zijn opdracht verder zette.  Daarnaast is Johan 14 jaar lang Professor Financieel Management geweest aan de MBA Antwerpen Business School.

Hij begeleidde verschillende intensieve in company trajecten voor onze klanten (Nokia, Johnson controls, Hansen Transmissions, Punch, GEA, Alusuisse, Lonza, DHL, Vandemoortele en vele tientallen andere nationale en internationale organisaties). 

Deze training ‘Cash is KING’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Ik wil u graag bedanken voor deze zeer interessante training, gegeven door een docent die zijn onderwerp beheerst.

Wim

Prachtige docent, beheerst kennis volledig, schitterend praktijkgericht. 

Carine

Zeer goed gepresenteerd – to the point – zelfs voor niet-financieel opgeleide mensen.

Alain Defraigne