Terug naar overzicht

Black Belt EXCEL

Uw resultaat na deze training:
 • U gebruikt Excel niet langer als een reken tool, maar als een business tool.
 • U bouwt, modelleert en onderhoudt uw scorecards en beslismodellen met kennis van zaken.
 • U bent officeel ‘Black Belt Excel’ na het volgen van deze 12 dagen (inclusief certificatie examen).

Deze unieke 12-daagse certificatie-training (6 x 2 dagen) is alleen voor de professionele en ambitieuze Excel business gebruiker.

- Uw trainer, Alain Pieters.

WAAROM DEZE BLACK BELT EXCEL?

De link naar de business én het vertalen van functies naar modellen ontbreekt in de meeste Excel trainingen. Deze certificatietraining gaat die ene stap verder: u leert functies en technologieën gericht toe te passen in uw modellen. Alleen op deze manier maakt u dode data terug levend en sprekend.

GEBRUIKER OF BOUWER ... VOOR WIE IS DEZE BLACK BELT BESTEMD?

Binnen het Excel opleidingsaanbod van AFBD maken wij onderscheid tussen trainingen voor ‘gebruikers’ en trainingen voor ‘bouwers’. Deze training richt zich integraal naar de bouwer. Dit betekent dat een grondige kennis van Excel essentieel is om met succes dit programma te volgen. Deze training leert u dan ook hoe u als business professional complexe modellen bouwt, modelleert, aanpast en onderhoudt.

DEZE TRAINING START WAAR ANDERE STOPPEN

Uw trainer koppelt een unieke operationele ervaring van grondige financiële en strategische inzichten aan een excellente kennis van Excel. Hij maakt van deze training dan ook een direct toepasbare ervaring.  Alain wordt binnen de industrie gezien als dé Excel-expert.   

Deze unieke Master Class maakt u tot een echte Black Belt in Excel. Aan de hand van zes modules van twee dagen, leert u van dé Excel Expert hoe u Excel gebruikt als echt competitief instrument. Op een hoogst unieke manier neemt Alain Pieters u mee doorheen de business kant van Excel. Dit is geen Microsoft training, maar een echte Business Excel training.

UNIEK EN WAARDEVOL CERTIFICAAT

Dit is echter geen vrijblijvende training.  Doorheen de Black Belt training bouwt u - onder begeleiding van uw trainer - uw eigen Excel model. Op het eind van de 12-daagse wordt uw eigen model voorgelegd aan onze Certificatie Commissie die dit waardeert en valideert.  

OPBOUW VAN HET  PROGRAMMA

Dit zijn de 6 bouwstenen van de Black Belt Excel:

 • Van statisch naar dynamisch met Excel functies.
 • Data tables, Pivottables & ETL.
 • Geavanceerde grafieken en besturingselementen.
 • Powerpivot & DAX.
 • Dashboards.
 • Ribbonx, XML & VBA.

Wij opteerden om deze Black Belt op te splitsen in zes tweedaagse trainingen, gespreid over 5 maanden. Iedere module is een mooi afgerond geheel en stelt u in staat het geleerde direct toe te passen.

Wij vragen u om een eigen laptop mee te brengen, met Excel 2010 of een recentere Excel-versie.

BLOK 1 | VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH MET EXCEL FUNCTIES

Inleiding en doelstellingen

Het doel van rapporteren van cijfers is om snel tot inzichten te komen. Daarom is het belangrijk dat we met behulp van slechts enkele Excel functies op een interactieve en dynamische manier data kunnen ondervragen en visualiseren. Gegevenstabellen, grafieken en rapporten dienen snel en efficiënt de  juiste data te tonen door het wijzigen van enkele parameters, zoals Periode, Entiteit, Business Unit, Rapportweergave (MTD / YTD / R12M, enz...). Een geheel nieuwe wereld van interactie zal zich openen en borg staan voor productiviteit en efficiëntie. En dit allemaal zonder enige macro’s of VBA-scripts.

Ondermeer  volgende formules zullen aan bod komen:

 • INDEX & MATCH om pull-technologie te ondersteunen
 • OFFSET & INDIRECT om push-technologie alsook master-slave principe te verzekeren
 • CHOOSE & CAMERA om multi-source visualisaties te bouwen
 • TEXT om dynamische labels, X-assen en titels te maken
 • SUMPRODUCT om dynamische query’s te schrijven

Programma

MODULE 1 PULL-TECHNOLOGIE

Deze technologie zorgt voor het performant ophalen van data zowel binnen het actieve als vanuit externe (gesloten) werkboeken.

MODULE 2 PUSH-TECHNOLOGIE

In plaats van bron-data statisch te koppelen aan objecten, zal deze technologie ervoor zorgen dat de objecten gevoed worden door de bron-data dynamisch te wijzigen op vraag van de gebruiker.

MODULE 3 MASTER-SLAVE TECHNOLOGIE

De kunst van het bouwen van dynamische modellen bestaat erin om de gewenste logica in een Master te steken die meerdere Slaves aanstuurt. Hierdoor wordt het onderhoud van de modellen tot een minimum gereduceerd.

MODULE 4 NAME MANAGER EN RANGE NAMES

Diepgaande analyse en gebruik van Range Names ter ondersteuning van de bovenvermelde technologieën. Aan de hand van vele voorbeelden zal het gebruik van de volgende elementen worden aangeleerd:

 • Scope: PRIVÉ vs. PUBLIEK
 • Range Names: ALIAS
 • Range Names: functies die WAARDEN leveren
 • Range Names: functies die ACTIES uitoefenen
 • VOLATILE vs. NON-VOLATILE
 • ARRAY vs. NON-ARRAY
 • VALUES vs. ACTIONS

MODULE 5 FORMULE CATEGORIEËN

Het indelen van formules in de categorisaties zal tevens aan bod komen:

 • VOLATILE vs. NON-VOLATILE
 • ARRAY vs. NON-ARRAY
 • VALUES vs. ACTIONS

Het indelen van formules in de categorisaties zal tevens aan bod komen:

Eindresultaat

Op het einde van deze tweedaagse zal de cursist in staat zijn om onderhoudsvriendelijke visualisaties te ontwikkelen op basis van enkele Excel functies. Via vernieuwde inzichten zal voortaan elke data kunnen gecapteerd en gevisualiseerd worden.

Wij opteerden om deze Black Belt op te splitsen in zes tweedaagse trainingen, gespreid over 5 maanden. Iedere module is een mooi afgerond geheel en stelt u in staat het geleerde direct toe te passen.

 • Sessie 1: Van statisch naar dynamisch met Excel functies.
 • Sessie 2: Data tables, Pivottables & ETL.
 • Sessie 3: Geavanceerde grafieken en besturingselementen.
 • Sessie 4: Powerpivot & DAX.
 • Sessie 5: Dashboards.
 • Sessie 6: Ribbonx, XML & VBA.
 • Het examen gaat dan 3 maand later door.

Wij vragen u om een eigen laptop mee te brengen, met Excel 2010 of een recentere Excel-versie.

BLOK 2 | DATA TABLES, PIVOTTABLES & ETL

Inleiding en doelstellingen

Met de intrede van Excel 2007 zijn de Data Tabellen krachtiger en gebruiksvriendelijker geworden. Om de steeds toenemende groei van financiële data op een dynamische manier te capteren, zijn deze data tabellen een waar geschenk. Door de Data Tabellen te combineren met ETL-technologie (Extract, Transform & Load) opent een wonderbaarlijke wereld van nieuwe dynamische mogelijkheden en toepassingen om bv. simulaties te bouwen met een beperkt aantal formules en steeds wijzigende data.

Ook grondige kennis van PivotTabellen voor ad hoc analyses en deep dives zijn een onmisbaar instrument in de toolkit van elke financiële analyst / controller. Volgende logische stap is PivotTabellen gebruiken als databron voor dynamische rapporten om business intelligence tot leven te roepen.

Programma

MODULE 1 DATA TABLES

 • Structuur
 • Opmaak
 • Formules in tabellen: best practices
 • Referentiële tabellen als bron voor lijsten
 • Tally kolom
 • Data verrijking
 • Data extractie
 • Opzetten ETL-structuur
 • Data tabellen voor ETL-technologie
 • ETL’s koppelen in cascade
 • Modelleren complexe vraagstellingen
 • Overzicht & gebruik
 • Calculated Measures, Items, Solve Order
 • Grouperen
 • Sorteren
 • GetPivotData
 • Dynamische koppeling met databron
 • Bron voor variantie-analyse
 • Bron voor grafieken
 • Slicers

MODULE 2 ETL (EXTRACT, TRANSFORM & LOAD)

 • Opzetten ETL-structuur
 • Data tabellen voor ETL-technologie
 • ETL’s koppelen in cascade
 • Modelleren complexe vraagstellingen

MODULE 3 PIVOT TABLESOverzicht & gebruik

 • Calculated Measures, Items, Solve Order
 • Grouperen
 • Sorteren
 • GetPivotData
 • Dynamische koppeling met databron
 • Bron voor variantie-analyse
 • Bron voor grafieken
 • Slicers

Eindresultaat

Op het einde van de tweedaagse zal de cursist in staat zijn om met een vernieuwde kijk op Data & Pivot Tabellen complexe uitdagingen te modelleren volgens het KISS principe, éénvoudig en simpel. Een kluwen van formules wordt herleid tot overzichtelijke concepten die flexibel en schaalbaar zijn. Bovendien zal de cursist tevens methodologieën aangeleerd worden om gevreesde repetitieve onderhoudstaken te herleiden tot “0”. Als resultaat levert dit sprekende analyses en visualisaties op die met de glimlach zullen worden aangepast en uitgebreid.

BLOK 3 | GEAVANCEERDE GRAFIEKEN EN BESTURINGSELEMENTEN

Inleiding en doelstellingen

Data wordt pas sprekend als het gevisualiseerd wordt. Het is dus van cruciaal belang dat het juiste grafiektype wordt gekozen om de boodschap over te laten komen. Tabellen met massaal veel data hebben de neiging om de problematiek niet in één oogopslag te tonen, terwijl een grafiek onmiddellijk de vinger legt op deze excepties.

Het verklarend vermogen van grafieken kunnen we uitbreiden door aan de ene kant interactie te creëren met de gebruiker en langs de andere kant de grafieken te verrijken met additionele data om antwoorden te bieden en alzo te anticiperen op potentiële vragen. Aan de hand van een ruim gamma aan praktijkoefeningen zullen de verschillende technieken worden aangeleerd en nagebouwd.

Programma

MODULE 1 GRAFIEKEN

 • Introductie
 • Juiste grafiek voor juiste analyse
 • Do’s & dont’s
 • Formattering
 • Kleurenpaletten
 • Dynamische titels
 • Verbeterde x-assen
 • Dynamische grafieken

MODULE 2 ANIMATIE

 • HTML-alike look & feel dmv. HYPERLINK functie
 • Kleurencodes en het kleurenwiel

MODULE 3 TOEPASSINGEN

 • Combo grafieken
 • Heatmaps
 • Walviscurve
 • Waterval
 • Volume-gewogen staafdiagram
 • Bubble grafieken
 • XY-scatter
 • Mini grafieken voor rapportering
 • Emulatie van grafieken ahv formules

MODULE 4 BESTURINGSELEMENTEN

 • Scrollbar
 • Spinbutton
 • Check boxes
 • Option buttons

Eindresultaat

Op het einde van deze tweedaagse is de cursist in staat om professionele grafieken te bouwen die een antwoord bieden op de heersende problematiek binnen het bedrijf. Tevens zullen de grafieken conform zijn met de best practices aangaande visuals (kleurencodes) alsook dynamisch gekoppeld zijn aan besturingselementen om te reageren op de vraag van de gebruiker.

De cursist zal een nieuwe kijk krijgen op het bouwen van sprekende grafieken door al spelenderwijze de verschillende componenten van een grafiek te modelleren en te configureren. “Ongekend is onbemind” zal na deze opleiding tot het verleden behoren.

BLOK 4 | POWERPIVOT & DAX (2 dagen)

Inleiding en doelstellingen

Big data is de volgende uitdaging van elke analyst / controller. Met PowerPivot en DAX formules kan men op een relatief snelle en eenvoudige manier vragen stellen en berekeningen uitvoeren op grote data sets. Om aan de Business Intelligence noden van uw onderneming tegemoet te komen, leert u hoe u met behulp van DAX formules reële business problemen efficiënt kunt oplossen.

PowerPivot en Tabulaire Project Data Modelering hebben de mogelijkheid om data in te lezen van een brede waaier aan databronnen, in-memory berekeningen uit te voeren hierop en de resultaten aan te bieden aan Excel, Power View en Reporting Services. Deze module zal specifiek het gebruik van DAX formules in Tabulaire BI Semantic Modellen (specifiek PowerPivot voor Excel) aantonen en stap-per-stap instructies aanleren.

Programma

MODULE 1 POWERPIVOT

 • Introductie
 • Gelinkte tabellen
 • Laden data uit externe bronnen
 • Aanpassen logica en zetten van filters
 • Creëren van relaties
 • MODULE 2 DAX
 • Doelstelling
 • Calculated columns & measures
 • Syntax
 • DAX expressies

MODULE 3 TABULAIR DATA MODEL

 • Rij- & filter context
 • Tijds intelligentie functies
 • Operatoren & constanten
 • Functies
 • Concepten & best practices
 • KPI’s

MODULE 4 CUBE-FUNCTIES

 • Toepassingen en gebruik
 • Bouwen dynamische rapporten

Eindresultaat

Op het einde van deze tweedaagse zal de cursist in staat zijn om data van verschillende bronnen in te lezen in een tabulair model en relaties te leggen tussen de verschillende data sets. Tevens zal de cursist op een gestructureerde manier Measures toevoegen om rapporten te bouwen die vroeger onmogelijk waren en enkel door IT-specialisten konden ontwikkeld worden.

Tevens zal de cursist KPI’s kunnen definiëren en toevoegen aan de PivotTables zodanig dat de rapportering van actuals versus budget op een automatische manier gebeurt  zonder enige vorm van onderhoud.

BLOK 5 | DASHBOARDS (2 dagen)

Inleiding en doelstellingen

Gezien de opkomende trend in Business Intelligence en de vraag naar dashboards, boordtabellen, balanced scorecards, strategiekaarten, enz... is het terecht om de vraag te stellen of Excel een potentiële kandidaat is?  Door enkele vuistregels te respecteren en gebruik te maken van professionele Excel technieken, kunnen inderdaad robuuste dashboards gebouwd worden die geduchte concurrenten kunnen zijn voor professionele applicaties. Deze zullen voldoen aan de stelling van Einstein die zei dat "Het volmaakte éénvoudig is". Dashboards dienen dus generiek te zijn, schaalbaar, onderhoudsvriendelijk, foutloos en tevens performant.

Programma

MODULE 1 DASHBOARDS

 • Introductie
 • Architectuur
 • MODULE 2 BACK-END
 • Opzetten structuur
 • Voorcalculaties: YTD, R12M, AVG, Act vs. TGT

MODULE 3 FRONT-END

 • Cockpit
 • X-as
 • Referentiële data
 • Indicatoren
 • GUI (Graphical User Interface)

MODULE 4 TECHNOLOGIEËN

 • Data Pull
 • Object Push
 • Master-Slave
 • Cascade-selectielijsten
 • Daisy chain principe

MODULE 5 CAMERA TOOL

 • Concept
 • Rapporten
 • Grafieken
 • Accordeon-lijsten

Eindresultaat

Op het einde van deze tweedaagse zal de cursist in staat zijn om aan de hand van een architecturaal plan de verschillende componenten van een dashboard te ontwerpen en met elkaar te laten communiceren.

De eerdere aangeleerde geavanceerde formules, dynamische grafieken en ETL-technologieën op basis van data tabellen zal hij/zij kunnen aanwenden om met elkaar te laten communiceren met als resultaat interactieve dashboards met multifunctionele mogelijkheden.

BLOK 6 | RIBBONX, XML & VBA

Inleiding en doelstellingen

VBA – Voilà, Become an Adept  - vertaald: Ziehier, word een fan!  :-)

Wat kan VBA betekenen voor een Excel gebruiker die niet bedreven is in programmatie? Laat je verrassen door voorbeelden uit de praktijk waar VBA-code, beperkt tot een minimum aan eenvoudige leesbare opdrachtregels, Excel zal omtoveren tot een krachtige dynamische tool. Bedoeling is om VBA te leren schrijven, en om voeling te krijgen met de kracht die kan schuilen in een simpele, gestructureerde code.

RibbonX & XML

De RibbonX geeft de mogelijkheid om het Excel werkblad maximaal te benutten voor visualisatie door alle selectie-parameters en navigatie-knoppen te groeperen in de Ribbon. Door inzicht te geven in de XML-structuur die de RibbonX zal bouwen en de daaraan gekoppelde VBA-code, opent een nieuwe wereld van mogelijkheden en wordt Excel omgetoverd in een Tool ipv een rekenblad.

Programma

MODULE 1 VBA

 • Introductie
 • Events (gebeurtenissen)
 • Properties & methods
 • Functies & subroutines
 • User Defined Functions

MODULE 2 RIBBONX

 • Introductie
 • XML-structuur
 • Tabs, Groups, Buttons, …
 • Custom UI-editor
 • VBA Callbacks
 • MS Office Icon Gallery

MODULE 3 TECHNOLOGIEËN

 • User-driven navigatie ahv Data Tables
 • User-driven navigatie ahv PivotTables
 • Cascading selectielijsten
 • KPI score-berekeningen
 • Fouten afhandeling

Eindresultaat

Op het einde van deze tweedaagse zal de cursist in staat zijn om een eigen ontworpen RibbonX te bouwen en te voorzien van functionaliteit op basis van simpel reproduceerbare instructie-regels in VBA. Tevens zal de cursist de mogelijkheid hebben om dynamica toe te voegen aan bestaande werkboeken die normaliter niet met standaard Excel functies mogelijk zijn en alzo dynamisch gestuurde rapporten creëren die tot de verbeelding spreken.

Essentieel is dat de cursist geen programmeurs moet worden maar wel modelleerder en modellenbouwer die eenvoudige regeltjes code kunnen reproduceren waardoor een nieuwe wereld van interacties open gaat met de gebruiker.

BLOK 7 | 16 sep - Presentatie eindmodel

Dit is echter geen vrijblijvende training. Doorheen de Black Belt training bouwt u - onder begeleiding van uw trainer - uw eigen Excel model. Op het eind van de 12-daagse wordt uw eigen model voorgelegd aan onze Certificatie Commissie die dit waardeert en valideert

Alain Pieters
Alain Pieters
 • Expert trainer Microsoft Excel

Alain Pieters is Director bij Delaware Consulting en oprichter van PI2 Consulting (ontwikkeling maatwerk applicaties). Afgestudeerd als Industrieel Ingenieur, gespecialiseerd in turbine en compressor technologie, was hij gedurende 24 jaar werkzaam in de petrochemische sector in diverse management functies (productie, logistiek, constructie). Als Manager volgde hij een opleiding Master Class in Controllership  (Vlerick Leuven Gent Management School) en installeerde Excel gerelateerde dashboards om management inzicht te geven in de strategische KPI's. Vervolgens als Project Manager / teamlid van strategische projecten (G-ATP, demand forecast / planning / control, meten en rapporteren van innovatie, bepalen van de kost van complexiteit, SCOR) werden de skills met betrekking tot analytische en rapporteringsbehoeften verder geprofessionaliseerd. Momenteel is Alain verantwoordelijk voor de technische component bij implementaties m.b.t. Time Driven - Activity Based Costing, Strategy Focused Organisations, Budgeting & Planning projecten met focus op rapportering, dashboards, ETL's, pre- en post calculatie applicaties, enz.

Deze training ‘Black Belt EXCEL’ werd reeds bij tientallen organisaties als intern leertraject verzorgd.

Niet elke training bereikt steeds een optimaal resultaat in open formule. Soms is de trainingsbehoefte zo bedrijfs- of sectorspecifiek, soms bent u niet bereid vrij strategische info te delen, soms is de training een deel van een veranderingstraject, soms is het niet bedrijfseconomisch een voltallig team in open formule te trainen …

Voor een vrijblijvend voorstel, neemt u contact op met Dirk Spillebeen op het nummer : 030 - 799 1011

Perfect, geanimeerd goede balans (complexiteit, timing, praktijk). 

Debbie Vercauteren - BASF

Zeer interessante & leerrijke training! De moeite waard!

Karolien Van Vaerenbergh - Van der Valk Hotel

Zeer sterke beheersing van de materie door Alain, met als gevolg dat tempo (soms) zeer hoog was.  Omvangrijke training overladen met massa tips & trucs maar mogelijkheid tot concrete vragen via mail.

Peter M.