Terug naar overzicht

Een witte raaf zie je niet vliegen in een sneeuwlandschap en een schaap met vijf poten valt geheid van de trap.  Toch blijven rekruteerders zoeken naar die mutant. 

Wij moeten ons echter de vraag stellen waarom wij in ons privé leven anders ‘rekruteren’ dan in ons professionele leven.  Als wij een oppas voor onze kinderen zoeken, verkiezen wij de dochter van de buur die wij al jaren kennen, boven de professional met 15 jaar ervaring die wij nooit eerder hebben gezien.  Zonder aarzelen geven wij ons meest waardevolle bezit in handen van een onervaren puber.  Vertrouwen primeert op kennis en ervaring.  Als wij echter een vacature invullen eisen wij voornamelijk diploma’s en certificaten.  Wij checken ervaring en projecten.  Complexe batterijen psychotechnische testen vullen wij aan met diepte interviews om zo samen met referenties en dubbel gecheckte cv’s te kunnen beslissen.   Wij hebben geen vertrouwen in mensen, alleen in diploma’s. 

Diploma’s en ervaring zijn het bewijs dat de kandidaat succesvol is geweest, maar dit biedt nog geen garantie dat hij bij ons succesvol zal zijn.  Ervaring is een absolute meerwaarde als iemand dezelfde job moet uitoefenen, in een zelfde omgeving, binnen een zelfde sector, in een gelijkaardige organisatie, …  Diploma’s zijn onmisbaar als iemand die technische, medische, juridische of wetenschappelijke kennis nodig heeft om de job uit te voeren.  Maar in meer dan 80% van alle vacatures is dit niet het geval.  Maar net zoals niemand ooit ontslagen werd omdat hij koos voor IBM of SAP, verstopt de falende rekruteerder zich achter dat juiste diploma of die unieke ervaring.  Zwakke organisaties rekruteren de juiste diploma’s.  Sterke organisaties rekruteren de juiste mensen. 

Onze organisaties zijn lui en allergisch voor risico.  Wij investeren liever niet in leertrajecten, opleidingen en groeipotentieel van onze medewerkers.  Wij willen niet het risico lopen dat iemand niet die competenties heeft die de job vereist.  Dus rekruteren wij op basis van diploma’s en bewezen ervaring.  Steeds minder op basis van waarden en vertrouwen. 

Maar vergeet niet : elke wijze uil was ooit een uilskuiken …

Dirk SPILLEBEEN